Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy do psychologa potrzebne jest skierowanie?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 grudnia 2023 12:04

Czy do psychologa potrzebne jest skierowanie? - Obrazek nagłówka
zdrowie psychiczne
Jeszcze nie tak dawno dbałość społeczeństwa koncentrowała się na zdrowiu fizycznym, sferę psychiczną pozostawiając w cieniu. Na szczęście dziś zauważyć można pozytywną zmianę w świadomości społeczeństwa w tym zakresie, które znacznie bardziej zdaje sobie sprawę z istoty zdrowia psychicznego i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie. W obliczu tego przełomu, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej, aby skuteczniej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Jednakże, wśród rosnącej otwartości na terapie psychologiczne, pojawia się częste pytanie - czy do psychologa potrzebne jest skierowanie? Postaramy się rozwiać wątpliwości i przedstawić obowiązujące wytyczne dotyczące dostępu do wsparcia psychologicznego w Polsce.

Skierowanie - czym jest i jak działa?

Skierowanie stanowi dokument, który upoważnia pacjenta do skorzystania z usług konkretnego specjalisty medycznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. W kontekście psychologii, skierowanie to formularz wystawiony przez lekarza – najczęściej lekarza pierwszego kontaktu - wskazujący, że pacjent powinien skonsultować się z psychologiem w celu diagnostyki, terapii lub porady psychologicznej. Może zawierać także informacje o rodzaju problemu oraz wskazówki dotyczące dalszej opieki.

Skierowanie do psychologa – czy jest wymagane?

Pojawiające się często pytanie o konieczność posiadania skierowania do psychologa wynika z częstych zmian w prawie. Analiza tych regulacji staje się kluczowa dla osób poszukujących wsparcia psychologicznego w obliczu trudnych czasów, kiedy troska o zdrowie psychiczne nabiera szczególnego znaczenia.

Przegląd przepisów obowiązujących w przeszłości

W przeszłości wizyta u psychologa osoby dorosłej, nie licząc pewnych wyjątków, wymagała posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Wynikało to z konieczności szczegółowej oceny stanu psychicznego pacjenta i wstępnej diagnozy medycznej. Skierowanie było również kluczowe w kontekście uzyskania refundacji kosztów terapii przez ubezpieczyciela zdrowotnego. Przepisy te zmieniły się wraz z nastaniem epidemii Covid-19, kiedy to w celu usprawnienia funkcjonowania ochrony zdrowia, na czas jej trwania zniesiono obowiązek posiadania skierowania do psychologa.

Chcąc zachować jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, Ministerstwo Zdrowia złożyło stosowny projekt ustawy, który jednak został odrzucony. Z dniem 1 lipca 2023 roku zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym przestaje obowiązywać wyjątek co do braku konieczności posiadania skierowania do psychologa.

Aktualne przepisy dotyczące skierowań

Obecnie więc, skierowanie do psychologa nadal jest wymagane w następujących sytuacjach:

  • wizyta u psychologa – dotyczy osoby dorosłej;
  • wizyta u psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym - dotyczy poradni zdrowia psychicznego lub poradni psychologicznej;
  • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (skierowanie jest ważne przez 14 dni ) - z wyjątkiem sytuacji nagłych.

Skierowanie nie jest wymagane w poniższych przypadkach:

  • wizyta u lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym - dotyczy również centrów zdrowia psychicznego;
  • leczenie uzależnienia – zwłaszcza, jeśli pacjent zgłasza się z powodu uzależnienia lub współuzależnienia;
  • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w trybie nagłym - decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurujący na izbie przyjęć.

Dodatkowo skierowania nie potrzebują:

  • dzieci i młodzież - konieczna jest jednak zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Psycholog bez skierowania

Codzienność pokazuje, że niekiedy występują trudności w uzyskaniu skierowania do psychologa. Niektórzy lekarze pierwszego kontaktu są ograniczeni czasowo lub nie posiadają wystarczającej wiedzy. Ponadto nie każda osoba, która czuje potrzebę skorzystania ze wsparcia psychologicznego, ma chęć dopełniania obowiązku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, w celu uzyskania skierowania. W takich sytuacjach warto rozważyć wizytę u psychologa prywatnie. W taki sposób otrzymamy odpowiednią pomoc psychologiczną z pominięciem żmudnych procedur.

- W obliczu rosnącej liczby osób borykających się z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, istnieje pilna potrzeba dostępu do fachowej pomocy. System publicznej opieki zdrowotnej stawia jednak pewne ograniczenia, które wpływają na dostępność psychoterapii. W kontekście tych wyzwań, warto zdać sobie sprawę z alternatywy, jaką jest prywatna opieki psychologiczna. Taka forma pozwala na znacznie szybszy dostęp do pomocy, co jest kluczowe w przypadku trudności psychicznych. Zapewnia także większy komfort i poczucie prywatności, co wpływa pozytywnie na efektywność procesu terapeutycznego. Z perspektywy prywatnej praktyki psychologicznej ja i mój zespół działamy w przekonaniu, że psychoterapia powinna być dostępna dla każdego w potrzebie, a prywatna praktyka pozwala mi na elastyczność i indywidualne podejście do potrzeb każdej osoby – podkreśla Jakub Kielczyk, Psycholog Warszawa założyciel Pracowni Psychorozwoju Kielczyk.

Zdrowie psychiczne to niezmiernie ważny obszar naszego życia. Współczesne społeczeństwo zdaje sobie coraz bardziej sprawę z jego znaczenia, co widoczne jest w rosnącej liczbie osób decydujących się na terapie i wsparcie psychologiczne. Bez względu na aktualne regulacje, ważne jest, abyśmy otaczali tę sferę naszego życia troską, a poszukiwanie pomocy psychologicznej traktowali jako krok ku zdrowszemu, bardziej harmonijnemu życiu.

Źródło: mat. prasowy

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także