Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Należy wprowadzić skuteczne środki przeciwdziałające fałszowaniu zaświadczeń ws. szczepień przeciwko COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 maja 2021 08:38

Należy wprowadzić skuteczne środki przeciwdziałające fałszowaniu zaświadczeń ws. szczepień przeciwko COVID-19 - Obrazek nagłówka
nil

NIL opublikowała stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie propozycji wdrożenia unijnego zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, tzw. Zielonego Zaświadczenia Cyfrowego oraz w sprawie projektu stanowiska Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera propozycję Komisji Europejskiej ustanowienie ogólnounijnych ram dotyczących wydawania, weryfikacji i uznawania zaświadczeń potwierdzających, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 albo wyzdrowiała po zakażeniu, określanych jako „zielone zaświadczenie cyfrowe”[1].

Dostrzegając, że podstawowym celem ustanowienia takiego zaświadczenia ma być wprowadzenie ułatwień w korzystaniu z unijnej swobody przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz EOG i przebywania na ich terytorium, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża nadzieję, że będzie to stanowić także dodatkową zachętę dla mieszkańców UE i EOG do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że szczepienia ochronne, w tym szczepienia przeciwko COVID-19, są przede wszystkim indywidualnym prawem człowieka, ale jednocześnie także wyrazem wspólnej odpowiedzialności każdego z nas w zakresie zdrowia publicznego. Podkreślić przy tym należy, że propozycja Komisji Europejskiej nie zmierza jednak do wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.

Ustanawiając omawiane regulacje, instytucje Unii Europejskiej muszą zapewnić, że nie będzie to dyskryminować osób, które nie miały jeszcze możliwości zaszczepić się lub nie mogą być zaszczepione ze względów medycznych – działania te powinny być skorelowane z działaniami takimi np. jak zapewnienie dostępności testów, bezpłatnych albo w przystępnej cenie.

Należy także wprowadzić skuteczne środki służące ochronie danych osobowych oraz przeciwdziałające fałszowaniu zaświadczeń.

Omawiane zaświadczenie związane z pandemią COVID-19 ma być narzędziem tymczasowym, stosowanym do czasu zakończenia pandemii COVID-19. Tym niemniej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zachęca instytucje unijne do kontynuowania prac nad wdrożeniem wspólnej europejskiej karty szczepień, która mogłaby być elementem krajowych programów immunizacyjnych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera projekt stanowiska Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich CPME w sprawie Zielonego Zaświadczenia Cyfrowego (dokument CPME 2021/043 z dnia 8 kwietnia 2021 r.).

Źródło: NIL

Tematy

nil / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także