Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
PNRL

Należy znieść limit minimalnej liczby szczepień przeciw COVID-19 w tygodniu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 grudnia 2020 12:48

Należy znieść limit minimalnej liczby szczepień przeciw COVID-19 w tygodniu - Obrazek nagłówka
nil

7 grudnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie ogłoszenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu z ogłoszeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. apeluje o jego niezwłoczną rewizję.

Z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze). Ta grupa jest najbardziej zagrożona zakażeniami i powikłaniami co oznacza, że program szczepień powinien w pierwszej kolejności zapewniać zaszczepienie tych osób.

Określone w ogłoszeniu warunki wymagane od podmiotów mających prowadzić akcję szczepień przeciwko COVID-19 są zbyt wygórowane. Warunków tych nie spełni znaczna część przychodni działających w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki ambulatoryjnej. Wymóg jednoczesnego szczepienia w przychodni, na wyjazdach i nieograniczania przyjęć innych pacjentów przy zapewnieniu minimalnej liczby 180 pacjentów szczepionych tygodniowo eliminuje z udziału w programie mniejsze przychodnie. Spełnienie tych warunków będzie możliwe w dużych podmiotach, które funkcjonują w większych miastach, co w istotny sposób utrudni dostęp do szczepień wielu pacjentom z obszaru mniejszych miast czy wsi.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy znieść limit minimalnej liczby szczepień w tygodniu, umożliwić zgłoszenie każdej przychodni spełniającej kryteria osobowe, organizacyjne i techniczne, zapytując o deklarację liczby dawek możliwych do podania w okresie tygodnia.

W ogłoszeniu należy również zmienić wymagania w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia punktu szczepień. Wymóg oddzielenia punktu badań od stanowiska szczepień co najmniej parawanem jest zbędny, w większości punktów szczepień kwalifikacja i szczepienie odbywa się w tym samym pomieszczeniu, bezpośrednio po zbadaniu pacjenta. Wymóg zapewnienia szafki/pudełka na dokumentację medyczną jest błędny, dokumentacja medyczna musi być przechowywana w szafach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Ogłoszenie nie określa zasad realizacji szczepień a jedynie opisuje sposób zabezpieczenia pacjentów i pomieszczeń w związku z pandemią. Ogłoszenie nie określa procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak również określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki, czy wreszcie określenia wymogów przechowywania szczepionek.

Dodatkowo przedstawiona w ogłoszeniu wycena świadczeń związanych z realizacją programu szczepień jest zaniżona i nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów materiałów niezbędnych do wykonania szczepień.

Powyższej wskazane niedostatki i wady ogłoszenia będą utrudniały zbudowanie gęstej sieci punktów szczepień dostępnych dla każdego obywatela niepotrzebnie wydłużający tym samym czas walki z epidemią. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o jego niezwłoczną zmianę.

Źródło: NIL

Tematy

szczepienia / nil / COVID-19

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.