Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Narodowa Służba Zdrowia – resort zdrowia publikuje szczegóły reformy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2016 07:58

Narodowa Służba Zdrowia – resort zdrowia publikuje szczegóły reformy - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Jakie zmiany czekają POZ i szpitale?

Zmiany nastąpią w 5 głównych obszarach:

  • system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej,
  • organizacja leczenia szpitalnego,
  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia,
  • podstawowa opieka zdrowotna oraz
  • zdrowie publiczne.

Narodowa Służba Zdrowia będzie finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – także tych zatrudnionych na tzw. umowy śmieciowe. Reforma zakłada wzrost nakładów publicznych na zdrowie, które w 2025 roku mają osiągnąć 6% PKB.

Minister podtrzymał zapowiedź likwidacji NFZ (jego zadania przejmie Ministerstwo Zdrowia). Zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych będą realizowane przez nowo utworzone Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, podległe pionowo ministrowi, a poziomo – wojewodzie. 

Zmieni się sposób finansowania służby zdrowia: środki na jej funkcjonowanie zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”. Będzie on częścią budżetu państwa, a jego środkami będzie dysponował minister zdrowia.

Ważne zmiany czekają szpitale. Nowy sposób finansowania będzie dotyczył także szpitali, które częściowo zostaną „zabudżetowane” – zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają one ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach.

Aby zagwarantować efektywność działania lecznic zostanie utrzymany system sprawozdawczy, pokazujący wyniki ich działalności. Pozostanie także możliwość konkursowego kupowania świadczeń, umożliwiająca działanie w publicznym systemie m.in. jednoprofilowym szpitalom. Same szpitale zostaną podzielone na trzy stopnie działalności, tworząc sieć placówek o różnych poziomach wykonywanych zakresów świadczeń. Szpital pierwszego stopnia będzie odpowiadał kilkuoddziałowemu szpitalowi powiatowemu, natomiast  trzeci stopień będą tworzyły szpitale kliniczne i specjalistyczne. Reforma lecznictwa szpitalnego zakłada zapewnienie skoordynowanego i skutecznego leczenia pacjentów po pobycie w szpitalu poprzez zagwarantowanie im kontynuacji leczenia i rehabilitacji w przyszpitalnej przychodni specjalistycznej.

Powstanie Urząd Zdrowia Publicznego. W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia.

Zmiany nastąpią  również w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjentów będą leczyły zespoły POZ, w ramach których (z utrzymaniem samodzielności zawodowej i finansowej) będą współpracować ze sobą lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Zespoły POZ mają także koordynować poruszanie się pacjentów po systemie opieki zdrowotnej i zbierać informacje na temat historii leczenia pacjentów, którzy uzyskali pomoc w szpitalach czy w gabinetach opieki specjalistycznej.

 Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie już NFZ, służba zdrowia będzie finansowana z budżetu państwa, powstanie Urząd Zdrowia Publicznego.

Źródło: mz.gov.pl

Zobacz także