Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ lekceważy samorząd lekarski w procesie konsultacji regulacji prawnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2019 09:42

 NFZ lekceważy samorząd lekarski w procesie konsultacji regulacji prawnych - Obrazek nagłówka
Pixabay

W dniu 15 maja 2019 r. prezes NRL Andrzej Matyja wystosował pismo do prezesa NFZ Andrzeja Jacyny w sprawie wyjaśnień otrzymanych od Z-cy prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych dr. n. med. Dariusza Tereszkowskiego-Kamińskiego. Dotyczyły one treści oraz trybu wydania zarządzenia prezesa NFZ Nr 39/2019/DSOZ ws. szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie prezesa NRL, wyjaśnienia są nieprzekonujące i stanowią wyraz lekceważenia roli samorządu lekarskiego w procesie konsultacji regulacji prawnych, przygotowywanych w NFZ.

Według pisma dr. Tereszkowskiego-Kamińskiego, przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) nie wymagają, aby prezes NFZ poddawał konsultacjom z Naczelną Izbą Lekarską szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych w ramach systemu zabezpieczenia.

W odniesieniu do trybu wydania zarządzenia, prezes NRL wskazał, że zasłanianie się brakiem obowiązku prawnego, wynikającego z innej podstawy prawnej do określania warunków zawierania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w ramach systemu zabezpieczenia, niż w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie umów zawieranych w oparciu o Ogólne Warunki Umów, nie tylko lekceważy samorząd lekarski, ale także podważa deklaracje NFZ. Jest to o tyle rozczarowujące, ponieważ ustalono, że istotne regulacje, dotyczące udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, będą konsultowane z Naczelną Izbą Lekarską. Prezes NRL oczekiwał, że NFZ umożliwi samorządowi lekarskiemu zajęcie stanowiska ws. projektowanych regulacji, mających olbrzymi wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze świadczeń szpitalnych.

W piśmie z-cy prezesa NFZ podkreślono, że wprowadzony przez zarządzenie współczynnik korygujący, podwyższający wycenę szeregu procedur medycznych realizowanych w podmiotach zakwalifikowanych do I lub II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, ma na celu promowanie wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych w szpitalach najbardziej dostępnych dla świadczeniobiorców.

Natomiast szpitale o wyższych stopniach referencyjności ze względu na prowadzenie działalności medycznej w szerokim zakresie, świadczenie usług wysokospecjalistycznych i posiadanie w swoich szeregach wysoko wykwalifikowanej kadry są zobligowane do wykonywania zabiegów skomplikowanych i o większym stopniu trudności, które co do zasady są wyżej wycenione i generują wyższe przychody. Premiowanie podmiotów z I i II poziomu systemu PSZ ma je zobligować do wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych, odciążając szpitale o wyższym poziomie referencyjności, które będą mogły skupić się na zapewnieniu kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie swojej działalności.

Prezes NRL stanowczo oświadczył, że traktowanie ww. współczynnika korygującego jako narzędzia realizacji polityki zdrowotnej państwa jest nie do przyjęcia. Poinformował, że otrzymał kilkadziesiąt listów, popierających stanowisko Prezydium NRL dot. tej kwestii. Zaznaczył, że realizacja polityki zdrowotnej nie może być prowadzona w oparciu o instrumenty ewidentnie dyskryminujące. W związku z tym oczekuje się odstąpienia od stosowania współczynnika korygującego w sytuacjach określonych w zarządzeniu.

Dodatkowo, prezes NRL liczy, że NFZ będzie przekazywał NIL informacje o projektowanych regulacjach, umożliwiając wyrażenie opinii w imieniu wszystkich lekarzy.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także