Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: Nowe wyceny testów testów SARS-CoV-2

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2021 11:33

NFZ: Nowe wyceny testów testów SARS-CoV-2 - Obrazek nagłówka
Opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Opracowanie zarządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości, a tym samym ułatwienie interesariuszom ich stosowania.

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: DLU.736.623.2021.KB od dnia 1 stycznia 2022 r. finansowanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 będą mogły uzyskać medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące wpisane na wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwanego dalej „wykazem”),sporządzany i prowadzony, zgodnie z właściwością miejscową, przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Na wykazie zostaną umieszczone medyczne laboratoria diagnostyczne lub podmioty je prowadzące, wykonujące testy na obecność wirusa SARS-CoV-2:

1) z którymi NFZ zawarł umowę na finansowanie tych testów, obowiązującą w dniu 30 grudnia 2021 r.;

2) które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają które złożyły wniosek o wpisanie ich do wykazu oraz spełniają warunki określone poleceniem Ministra Zdrowia znak: DLU.736.620.2021.KB z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dodatkowo, w związku z weryfikacją wyceny świadczeń związanych z wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizą kosztów w tym obszarze dokonano zmiany wartości poniższych produktów rozliczeniowych:

99.05.0001 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 - 113 zł

99.05.0002 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników) – 66 zł,

Zmiana wycen obejmuje także produkty rozliczeniowe dotyczące wykonania badania po upływie 24h od wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2:

99.05.0003 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 101 zł;

99.05.0004 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników) – 54 zł.

Zmiana wartości obejmuje także:

99.05.0005 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 35,83 zł,

99.05.0006 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) – 23,24 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w załącznikach do zarządzenia. Pozostałe zmiany w nich dokonane maja charakter porządkowy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Projekt: TU

Zobacz także