Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ szuka następcy Pakulskiego

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 10 czerwca 2014 09:41

NFZ szuka następcy Pakulskiego - Obrazek nagłówka
Prezes NFZ ogłosił nabór na stanowisko zastępcy prezesa NFZ do spraw medycznych. Stanowisko to obecnie piastuje Marcin Pakulski. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci?

nfz

Prezes NFZ ogłosił nabór na stanowisko zastępcy prezesa NFZ do spraw medycznych. Stanowisko to obecnie piastuje Marcin Pakulski. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci?

Na stanowisko zastępcy prezesa NFZ Fundusz szuka osoby, która: posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny; jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; ma kompetencje kierownicze; ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; ma wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Do obowiązków zastępcy prezesa NFZ do spraw Medycznych należą m.in.: proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali Funduszu; planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych; koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych; rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne; reprezentowanie na zewnątrz Funduszu; podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych; parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne; występowanie do prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych; przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez prezesa Funduszu.

Termin składania dokumentów określonych upływa w dniu 24 czerwca 2014 r.

Źródło: nfz.gov.pl

Czytaj także: Rząd zajmie się pakietem antykolejkowym

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.