Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIL: Są wytyczne dla szpitali dot. szczepień przeciwko COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 grudnia 2020 09:36

NIL: Są wytyczne dla szpitali dot. szczepień przeciwko COVID-19
 - Obrazek nagłówka
nil

NIL opublikowało wytyczne dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych oraz wytyczne dla szpitali niewęzłowych oraz zakładów opiekuńczo leczniczych i uzdrowisk. Zamieszczamy je poniżej.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia

1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:
a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków
Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby
medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych,
aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,
pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,
stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z
podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.
2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:
a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej,
c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d. Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
e. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj.
tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Zadania szpitala węzłowego

1. W pierwszej kolejności dyrektor szpitala węzłowego wyznacza koordynatora ds.
szczepień w danym szpitalu w terminie do dnia 16.12.2020. Dane koordynatora
szpital przekazuje do OW NFZ (imię, nazwisko, numer tel., e-mail) oraz umieszcza na
stronie internetowej szpitala w zakładce dot. akcji szczepień. Koordynator:
a. Kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do
szpitala,
b. Kontaktuje się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu
ustalenia terminu szczepień.
c. Realizuje działania informacyjno-promocyjne.
2. Dyrektor szpitala wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie
dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego) i
dane tej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z oświadczeniem tej
osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przekazuje do OW NFZ w
terminie do dnia 18.12.2020.
3. Szpital zakłada dedykowaną skrzynkę mailową dot. akcji szczepień i publikuje tę
informację na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 17.12.2020 r. W tym
miejscu publikuje również formularz zgłoszeń na szczepienia. Na tę skrzynkę
dedykowane podmioty będą przysłały listy chętnych do szczepienia na formularzu,
którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej informacji.
4. Szpital tworzy listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki oraz
zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (zgoda może być w formie
mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę). Wzór klauzuli w zał. nr 2. Ww. lista
powinna zostać wygenerowana do dnia 28.12.2020 r. Osoby które nie skorzystają z
tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.
5. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia
chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wrazz oświadczeniami
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia
28.12.2020. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić
na zasadach ogólnych.
6. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 1 zbiorcze zgłoszenia
chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wrazz oświadczeniami
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin przyjmowania list zostanie
podany w osobnym komunikacie.
7. Szpital realizuje czynności w systemach IT wg załącznika nr 3.
8. Szpital ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek
pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych (kontakt poprzez koordynatora
szczepień).
9. Szpital przeprowadza szczepienia oraz umówienie terminu podania drugiej dawki
szczepionki.

Wytyczne dla szpitali niewęzłowych oraz zakładów opiekuńczo leczniczych i
uzdrowisk

Uprawnieni do otrzymania szczepienia

Do szczepienia w ww. jednostkach w ETAPIE 0 są uprawnieni:

a. Pracownicy jednostek,
b. Pacjenci ZOL,
c. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,
pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,
stażystów itp.) tych podmiotów, jak również personelu firm
współpracujących z podmiotem przebywającego w trybie ciągłym w
podmiocie.

Zadania jednostki

1. W pierwszej kolejności dyrektor jednostki wyznacza koordynatora ds. szczepień w
danym szpitalu w terminie do dnia 16.12.2020. Dane koordynatora szpital
przekazuje do OW NFZ (imię, nazwisko, numer tel., e-mail). Koordynator
a. Kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do
szpitala,
b. Realizuje działania informacyjno-promocyjne wśród pracowników jednostki.
2. Dyrektor podmiotu wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w
zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala
węzłowego) i dane tej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z
oświadczeniem tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przekazuje
do OW NFZ w terminie do dnia 18.12.2020.
3. Podmiot tworzy listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki oraz
zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (zgoda może być w formie
2
mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę). Wzór klauzuli w zał. nr 2. Ww. lista
powinna zostać wygenerowana do dnia 28.12.2020 r. Osoby, które nie skorzystają
z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.
4. Podmiot realizuje czynności w systemach IT wg załącznika nr 3.
5. Podmiot ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek
pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych (kontakt poprzez koordynatora
szczepień).
6. Podmiot przeprowadza szczepienia oraz umówienie terminu podania drugiej dawki
szczepionki.

Źródło: NIL

Tematy

szczepionki / nil / COVID-19

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
15 lipca 2024
plansza-ocena__Pintal-Slimak-yt
4 lipca 2024
Drug okulist
13 czerwca 2024
iStock-1266944621

Czy odra zaleje Polskę?

26 kwietnia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Nadzieja czy doświadczenie?

22 kwietnia 2024