Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIZP-PZH i IŻŻ łączą siły. Czym zajmie się nowy Instytut?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 stycznia 2020 10:35

NIZP-PZH i IŻŻ łączą siły. Czym zajmie się nowy Instytut? - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła, przedłożone przez ministra zdrowia.

1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła.

W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH.

Jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.
Połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

  • komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
  • zarządzanie (np. obiektami),
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
  • kulturę organizacyjną,
  • finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności.
Rozszerzony zostanie zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności.
Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą.
Umożliwiona zostanie realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

Źródło: KPRM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także