Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

O co apeluje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ministra zdrowia?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2021 12:20

O co apeluje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ministra zdrowia?
 - Obrazek nagłówka
OIL w Warszawie

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do ministra zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań w celu umożliwienia lekarzom stażystom i lekarzom dentystom stażystom czynnego udziału w kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 również poza miejscem odbywania stażu podyplomowego oraz niezależnie od art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

9 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 668), które rozszerzyło katalog podmiotów uprawnionych do kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 m.in. o studentów piątego albo szóstego roku studiów na kierunku lekarskim, którzy uzyskali dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, którzy to będą przeprowadzać badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej.

Lekarze stażyści oraz lekarze dentyści stażyści na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 jedynie w miejscu odbywania stażu podyplomowego lub na podstawie art. 15o ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mogą zostać oddelegowani przez pracodawcę do realizacji innych zadań, niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.

W przedstawionym powyżej stanie prawnym dochodzi zatem do sytuacji, w której lekarze stażyści oraz lekarze dentyści stażyści pozbawieni są możliwości kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w miejscu innym, niż miejsce odbywania stażu lub miejscu wskazanym w skierowaniu pracodawcy lub wojewody, uniemożliwiając tym samym znacznej grupie lekarzy i lekarzy dentystów stażystów wyrażających chęć pomocy w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych w podmiotach zewnętrznych potrzebujących wsparcia w ww. zakresie, podjęcia takowych działań i faktycznego przyczynienia się do przyspieszania działań mających na celu zwalczanie epidemii.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje zatem o wprowadzenie rozwiązania prawnego dającego lekarzom stażystom i lekarzom dentystom stażystom możliwość kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 również poza miejscem odbywania stażu podyplomowego oraz niezależnie od art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z zastrzeżeniem, że podmiot zewnętrzny zapewni ww. lekarzom nadzór lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu i wykonującego ten zawód bez ograniczeń.

Źródło: OIL w Warszawie

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.