Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZZP: Psycholog wykonując zawód zaufania publicznego, wciąż nie ma prawa wykonywania zawodu!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 września 2019 13:51

OZZP: Psycholog wykonując zawód zaufania publicznego, wciąż nie ma prawa wykonywania zawodu!
 - Obrazek nagłówka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP Sławomir Makowski wystosował list do kandydatów do Sejmu i Senatu RP, apelując o regulację prawną w zakresie zawodu psychologa. OZZP deklaruje chęć współpracy oraz nowy projekt ustawy o zawodzie psychologa.

- Praca psychologa jest obecnie częściowo regulowana ustawą z roku 2001, która, pozbawiona przepisów wykonawczych, jest tzw. "martwym prawem". Sytuacja ta jest czymś niespotykanym na skalę całej Unii Europejskiej. Od wielu lat istnieje ustawa, która tak naprawdę nie działa w praktyce - czytamy w liście Zarządu Krajowego OZZP do kandydatów do Sejmu i Senatu RP.

- Psychologowie pracują w resortach nadzorowanych przez co najmniej 8 ministerstw, niektóre obszary działalności psychologów są regulowane szczegółowymi rozporządzeniami. Jednak brak odgórnej regulacji wraz z brakiem samorządu zawodowego powoduje chaos prawny oraz kompetencyjny i jest źródłem nadużyć - tłumaczy Sławomir Makowski, przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP.

Psycholog, wykonując zawód zaufania publicznego, wciąż nie ma prawa wykonywania zawodu. Osoby korzystające z pomocy psychologicznej pozbawione są ochrony prawnej, a nawet narażone na ryzyko kontaktu z postawami nieetycznymi i nieprofesjonalnymi czy nadużyciami o charakterze karnym.

Obecnie polskie społeczeństwo staje przed wieloma trudnościami, a Polska zajmuje niechlubne drugie miejsce w Europie jako kraj mający najwięcej samobójstw dzieci i młodzieży. Trwa zapaść wciąż niedofinansowanej psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych, a przede wszystkim brakuje rozwiązań systemowych. Ciągłe zmiany w systemie edukacji, rosnące tempo przemian społecznych, wymagania związane z postępem technologicznym, degradacja środowiska naturalnego czy problemy osób starszych i niepełnosprawnych - to tylko niektóre trudności, z którymi zmagamy się jako obywatele. W sytuacji, gdy nieustannie rośnie ilość osób mających problemy psychiczne rola psychologów jest niezwykle ważna.

Szacunkowe dane wskazują, że w Polsce jest 50 tysięcy psychologów. Stanowią oni 35% personelu psychiatrycznej Ochrony Zdrowia i niemal 50% pracowników opieki psychologiczno-pedagogicznej. Psycholodzy pracują również w innych branżach, w których regulacje prawne są równie istotne. Niestety jako wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz zawód zaufania publicznego nie mogą świadczyć oczekiwanej od nich pomocy w odpowiednich warunkach.

Wiele milionów polskich obywateli w różnym wieku korzysta w ciągu swojego życia z usług psychologów. Kontaktują się oni z psychologami w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na uczelniach, w miejscach pracy, w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych i somatycznych, w poradniach zdrowia psychicznego i psychologiczno - pedagogicznych, w więzieniach, w sądach, starając się o pozwolenie na broń oraz w wielu innych miejscach i sytuacjach.

Brak prawnej regulacji zawodu psychologa, a także uznania psychologów pracujących w ochronie zdrowia za zawód medyczny, przyczynia się w konsekwencji do działania na szkodę polskich obywateli.

- Niezwykle ważnym jest, aby w Parlamencie o którego składzie zdecydujemy 13 października 2019 roku, znalazło się miejsce na rzeczową debatę na temat zawodu psychologa oraz jego roli w rozwiązywaniu ważkich problemów społecznych. Jesteśmy żywo zainteresowani tym jakie Państwo, jako kandydaci do Parlamentu RP, widzą rozwiązania w powyższych obszarach i co Państwo planują zrobić w powyższych kwestiach w trakcie trwania przyszłej kadencji? - mówi przewodniczący OZZP.

Zarząd Krajowy OZZP apeluje, aby w XIX Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się intensywne prace nad Ustawą o Zawodzie Psychologa. Wyraża chęć włączenia się w debatę, w tworzenie rozwiązań w obszarach pracy psychologa. Ponadto, dysponując nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa.

Przewodniczący w imieniu Zarządu Krajowego OZZP, wyraża chęć spotkania się z kandydatami do Sejmu i Senatu, aby przedstawić szczegółowo stanowisko oraz raport z ogólnopolskiego badania ankietowego psychologów.

Źródło: OZZP

Zobacz także