Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Pierwszy pacjent w Krajowej Sieci Kardiologicznej w Łódzkiem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 kwietnia 2023 16:36

Pierwszy pacjent w Krajowej Sieci Kardiologicznej w Łódzkiem - Obrazek nagłówka
Dziś został przyjęty pierwszy pacjent w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) w Łódzkiem. Chory z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej zgłosił się do poradni I poziomu sieci, czyli poradni kardiologicznej MCM im. K. Jonschera do dr. G. Czuby-Grędy z nowym nietypowym objawem ze strony serca. Kardiolożka zdecydowała o włączeniu mężczyzny do sieci kardiologicznej za pomocą specjalnej aplikacji przeznaczonej właśnie do kwalifikowania i monitorowania ścieżki pacjenta w ramach sieci.

W poniedziałek rano chory został zbadany przez prof.  J. Drożdża w poradni kardiologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym UMED w Łodzi. Pacjent został skierowany na zaawansowane badanie SPECT. Z pierwszych porad w ramach KSK w CSK UMED skorzystało jeszcze kilkunastu chorych.

Łódzkie jest – po Mazowszu – jednym z 7 województw, które objął pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej. Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i  leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej podejmuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej. 

W Łódzkiem jest niemal 100 poradni i oddziałów, które zdecydowały się przystąpić do Sieci i będą kierowały pacjentów na diagnostykę i leczenie. Ośrodkiem Koordynującym w Łódzkiem jest CSK UMED w Łodzi. Ten ośrodek koordynuje pilotaż w regionie, kwalifikuje chorych i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie sprawował opiekę; prowadzi diagnostykę oraz leczenie, a także nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych:

  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne.
  • Niewydolność serca.
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia.
  • Wady serca zastawkowe.

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach Sieci placówki. Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

Źródło: inf pras NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także