Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Plany rządu wobec seniorów

MedExpress Team

Iwona Schymalla

Opublikowano 15 stycznia 2014 07:14

Plany rządu wobec seniorów - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.

Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową - mówi Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z którą rozmawia red. naczelna Medexpressu Iwona Schymalla.

Iwona Schymalla: Jakie są założenia długofalowej polityki senioralnej na lata 2012-2020?

Założenia, które przyjął rząd 24 grudnia, w Wigilię 2013 r., stanowią kompleksowy dokument, który zawiera informacje o kwestiach  zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych, ich aktywności zawodowej, społecznej oraz relacji międzypokoleniowej. Dokument pokazuje, że ważne są działania władz centralnych, władz samorządowych oraz sektora prywatnego i instytucji pozarządowych. Główne przesłanie tego dokumentu to oczywiście zagospodarowanie potencjału osób starszych na rynku pracy oraz forum aktywności społecznej, w tym aktywności edukacyjnej.

W dokumencie odnosimy się do kwestii  dostępności usług opiekuńczych, medycznych dla osób starszych. Identyfikujemy istniejące już w tym deficyty, a biorąc pod uwagę znaczący proces starzenia się społeczeństwa, podwojenia liczby osób w wieku 60+ i więcej w następnym dziesięcioleciu. Oznacza to że działania muszą być podjęte tu i teraz przez rząd na okres siedmiu lat.

Ten okres siedmioletni dla polityki długofalowej w kontekście pilityki senioralnej nie jest przypadkowy, bo jest to ten czas, w którym mamy jeszcze ogromne środki do wykorzystania z UE. To się będzie zmieniać w miarę poprawy dobrobytu obywateli Polski, tak jak w przypadku Hiszpanii i Portugalii. Natomiast w kontekście środków europejskich, czyli w czasookresie kiedy mają być realizowane założenia polityki senioralnej tj. wykorzystanie  środków na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych.

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.