Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ponad 1,4 miliarda zł z funduszu zapasowego na nielimity w AOS dla pierwszorazowych pacjentów oraz dla szpitali PSZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2020 08:06

Ponad 1,4 miliarda zł z funduszu zapasowego na nielimity w AOS dla pierwszorazowych pacjentów oraz dla szpitali PSZ - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

  • skutków zniesienia od 1 marca 2020 r. limitów na pierwszorazowe porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie świadczeń: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endokrynologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, oraz porad ze wskazań nagłych (AON) i świadczeń zabiegowych w zakresie świadczeń ortopedii i traumatologii narządu ruchu – w kwocie 320 000 tys. zł,
  • skutków planowanego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 5 gr., do poziomu 1,05 zł, tj. o 5% – w kwocie 1 096 322 tys. zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w §7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.).

Podział środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne oddziały NFZ jest zgodny z algorytmem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-362020def,7148.html

Źródło: NFZ

Zobacz także