Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

POZ: Za dużo teleporad? NFZ skoryguje stawkę kapitacyjną

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 czerwca 2021 11:07

POZ: Za dużo teleporad? NFZ skoryguje stawkę kapitacyjną - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Centrala NFZ opublikowała Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Modyfikacje wprowadzone postanowieniami niniejszego zarządzenia mają na celu wzrost dostępności do świadczeń z zakresu poz w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą, poprzez zróżnicowanie wysokości współczynników korygujących w zależności od udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Stawka kapitacyjna będzie korygowana obniżonymi lub podwyższonymi współczynnikami korygującymi w zależności od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy na podstawie informacji o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju.

Wartość mediany będzie comiesięcznie publikowana na stronie internetowej Centrali NFZ. Zmianie uległa również wycena teleporad lekarza poz w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych pacjentom zdeklarowanym u innego świadczeniodawcy.

Dodatkowo w zarządzeniu doprecyzowano, że opieka nad pacjentami chorymi przewlekle, objętymi współczynnikiem korygującym 3,2 wymaga co najmniej jednej porady kwartalnie w bezpośrednim kontakcie z lekarzem.

Powyższe ma związek z przeprowadzoną analizą udzielania świadczeń w POZ, z której wynika, że blisko 4 0% świadczeniodawców udziela powyżej połowy liczby porad w formie zdalnej komunikacji z pacjentem. Skrajny przykład stanowi realizacja świadczeń na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, gdzie udział teleporad wynosi aż 81%. Na terenie kraju ponad 1200 świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ sprawozdaje powyżej 70 % udziału teleporad, z czego w ponad 400 podmiotach ten odsetek wynosi powyżej 90 %. Powyższe dane wskazują, że część świadczeniodawców może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami w stopniu, który gwarantuje osobisty kontakt z lekarzem. Wpływa to również niekorzystnie na właściwą realizację profilaktyki zdrowotnej.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także