Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Prewencja i wykrywanie nowotworów dziedzicznych w rękach NFZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lipca 2022 12:45

Prewencja i wykrywanie nowotworów dziedzicznych w rękach NFZ - Obrazek nagłówka
Od 01.09.2022 r. finansowanie świadczeń dla rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe prowadzona będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opublikowano Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Zarządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym zarządzeniu zmieniającym zarządzenie Nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ze zm. przez wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej trzech nowych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej:

1) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;

2) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;

3) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL).

Celem zarządzenia zmieniającego jest wprowadzenie do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie trzech nowych zakresów świadczeń, co umożliwi udzielanie świadczeń zapewniających prewencję i wczesne wykrywania wybranych nowotworów dziedzicznych (rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczak, choroba von Hippel–Lindau). Przedmiotowe zmiany mają na celu umożliwienie identyfikacji osób z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne oraz objęcie ich specjalistyczną opieką przez konsultacje i cykliczne badania diagnostyczne.

Od 01.09.2022 r. finansowanie świadczeń dla rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe prowadzona będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konieczne jest zatem dokonanie zmian w zarządzeniu przez wprowadzenie nowych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej.

Przewiduje się, że zarządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, aby zachować ciągłości udzielania świadczeń. Szybkie wejście w życie nowych regulacji umożliwi NFZ rozpoczęcie procedury zawierania umów ze świadczeniodawcami na udzielanie ww. świadczeń. Zawarcie nowych umów w trakcie obowiązywania dotychczasowych umów zapewni świadczeniodawcom możliwość nieprzerwanej realizacji świadczeń na rzecz osób z dziedzicznymi nowotworami.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.