Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prezes NRL i przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej o szczepionkach przeciw COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 stycznia 2021 15:00

Prezes NRL i przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej o szczepionkach przeciw COVID-19
 - Obrazek nagłówka
Pixabay

Prezes NRL i przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej wydali wspólny komunikat dotyczący prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciw COVID-19. Poniżej zamieszczamy jego treść.

" W związku z dopuszczeniem do stosowania w wielu krajach, w tym w Polsce, pierwszej szczepionki ochronnej przeciwko chorobie COVID-19, co jest wydarzeniem szeroko komentowanym w świecie lekarskim, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przypominają, że Naczelna Rada Lekarska dawno jednoznacznie oceniła, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne.

Powyższe znalazło wyraz w stanowisku Nr 1/18/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej, w którym Rada stwierdza, że szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny, ratują życie i chronią przed powikłaniami związanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi oraz są najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym.

Kontynuując powyższą wypowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej, należy wskazać, że prezentowane stanowisko w równym stopniu dotyczy dzisiaj szczepionki przeciwko COVID-19, w której upatruje się szansy na ochronę życia i zdrowia milionów osób, skutecznego elementu profilaktyki zdrowotnej i dobrodziejstwa medycyny, które przyniesie korzyść pojedynczym ludziom i całym społeczeństwom, dotkniętym dzisiaj kryzysem gospodarczym i społecznym wskutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Dlatego też, w ślad za przywołanym stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej, należy podkreślić, że szczepienia są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich osób, niezależnie od wieku. Szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy bezpieczeństwa, poddawane są rygorystycznym badaniom klinicznym i ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome.

Należy również przypomnieć, że zadaniem lekarzy jest przekazywanie pacjentom i społeczeństwu rzetelnej wiedzy naukowej na temat szczepionek i szczepień, natomiast przekazywanie nieopartych na aktualnej wiedzy medycznej informacji o szczepieniach jest niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz zasadami etyki lekarskiej.

Nie ulega wątpliwości, że nowa szczepionka, jak każde nowe zjawisko w medycynie staje się przedmiotem wszechstronnej analizy naukowej i ścierania się różnych poglądów. Jednakże na lekarzach, w kontaktach z pacjentami, jak również adeptami medycyny oraz wszystkimi tymi, którzy poszukują rzetelnej, wiarygodnej informacji o szczepieniu, spoczywa obowiązek przekazywania informacji zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej. W związku z tym, w przypadkach postępowania niezgodnego z powyższymi zasadami, gdy mogłoby dojść do naruszenia zasad wykonywania zawodu przez lekarza, będą kierowane wnioski do organów odpowiedzialności zawodowej dotyczące wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej".

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także