Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Prezydium NRL pozytywnie ocenia różne metody wsparcia osób walczących z COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 stycznia 2021 08:52

Prezydium NRL pozytywnie ocenia różne metody wsparcia osób walczących z COVID-19 - Obrazek nagłówka
nil

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 30 grudnia 2020 r. przyjęło stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19. Poniżej zamieszczamy jego treść.

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19, przesłanym przez Pana Dariusza Salamończyka, zastępcę szefa kancelarii Sejmu, przy piśmie z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: SPS-WP-020-190(4)/20, pozytywnie ocenia przedłożony projekt ustawy.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia różne metody wsparcia czy docenienia osób zaangażowanych w walkę z COVID-19. Należy zauważyć, że osoby walczące z wirusem SARS-CoV-2 w pierwszej linii, takie jak służby medyczne, często ryzykują zdrowie i życie własne oraz swoich rodzin. W takich sytuacjach możliwość skierowania na pobyt w sanatorium niezależnie od urlopu wypoczynkowego, czy bezpłatną oraz udzielaną poza kolejnością pomoc psychologiczną, byłyby pozytywną formą wynagrodzenia za trud pracy i podjęte ryzyko przez takie osoby.

Jednocześnie należy wskazać, że samorząd lekarski nadal oczekuje na szereg ważnych rozwiązań, związanych z ochroną pracowników medycznych walczących z COVID-19, które do chwili obecnej nie zostały wprowadzone, i nie znajdują się także w tym projekcie ustawy. Środowisko lekarskie wielokrotnie apelowało o objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub utraty zdrowia wszystkich pracowników medycznych walczących z epidemią, jak również wprowadzenie pełnej klauzuli tzw. dobrego samarytanina w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych".

Źródło: NIL

Tematy

nil / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także