Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Program "Profilaktyka 40 plus" po raz drugi

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2023 10:42

Program "Profilaktyka 40 plus" po raz drugi - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Projektowane rozporządzenie przedłuży funkcjonowanie programu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym pod warunkiem, że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Ponadto wprowadzane zmiany uproszczą i przyśpieszą proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnią świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców. Dla świadczeniobiorców zmiana ta poszerzy katalog instrumentów umożliwiających zapisanie się na świadczenia udzielane w ramach programu pilotażowego poprzez wykorzystanie Internetowego Konta Pacjenta oraz infolinii. Do centralnej elektronicznej rejestracji wprowadzane będą dane o planowanych terminach udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez administratora danych w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.) albo realizatorów programu pilotażowego.

W ramach ww. funkcjonalności świadczeniobiorcy objęci programem pilotażowym będą mogli złożyć oświadczenie o zamiarze uzyskania świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia:

1) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

2) za pośrednictwem infolinii;

3) bezpośrednio u świadczeniodawcy.

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. z 2023 r. poz. 116) dotyczą przedłużenia funkcjonowania tego programu do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz umożliwiają ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym. Ponadto zmiany dotyczą zasad realizacji programu pilotażowego polegających na obowiązku wykorzystania do jego realizacji centralnej elektronicznej rejestracji.

Centralna elektroniczna rejestracja jest to funkcjonalność systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiająca dokonanie przez świadczeniobiorcę centralnego zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego, zmiany oraz rezygnacji w zakresie dokonanego centralnego zgłoszenia oraz ustalenia terminu udzielenia świadczenia.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.