Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Raport: Stan zdrowia w UE

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2018 13:02

Raport: Stan zdrowia w UE - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

Wspólne sprawozdanie Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” opiera się na analizie porównawczej stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 28 państwach członkowskich, 5 krajach kandydujących i 3 krajach EFTA.

- Nie do przyjęcia jest to, że co roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki lepszej profilaktyce chorób i skuteczniejszej opiece zdrowotnej, powiedział komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

W sprawozdaniu wzywa się ponadto do poprawy zdrowia psychicznego i zapobiegania chorobom psychicznym, które nie tylko mają konsekwencje społeczne, lecz również generują koszty (szacuje się, że ich koszt przekracza 4 proc. PKB w całej UE). Wzywa się również do uwzględnienia czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, alkohol czy otyłość, do ograniczenia przedwczesnej umieralności, zapewnienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej oraz wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej.


Najważniejsze ustalenia

  • · Do niedawna średnie trwanie życia w krajach UE szybko i stale rosło. Od 2011 r. jednak tempo wzrostu średniego trwania życia znacznie się spowolniło. Ponadto duże rozbieżności w średnim trwaniu życia utrzymują się nie tylko między płciami, ale również między osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Na przykład średnio w całej UE 30-letni mężczyźni o niskim poziomie wykształcenia mogą oczekiwać, że będą żyli średnio o 8 lat krócej niż mężczyźni, którzy ukończyli studia wyższe.
  • · Dowody z różnych państw pokazują, że nawet 20 proc. wydatków na opiekę zdrowotną mogłoby zostać lepiej wykorzystane. Połączenie dźwigni politycznych mogłoby zoptymalizować wydatki, zapewniając optymalne wykorzystanie środków finansowych, na przykład przy wyborze i określaniu zakresu, zamawianiu i wycenie produktów leczniczych przy użyciu oceny technologii medycznych.
  • · W 2015 r. ponad 84 tys. osób zmarło na skutek problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w całej Europie. Łączne koszty wynikające z problemów ze zdrowiem psychicznym szacuje się na ponad 600 mld EUR rocznie.
  • · Niemal 40 proc. nastolatków przyznaje, że przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca jednorazowo spożyło alkohol w nadmiernych ilościach. Chociaż dzięki polityce ograniczania spożycia alkoholu spożycie to spadło w szeregu państw UE, picie dużych ilości alkoholu przez zarówno nastolatków, jak i osoby dorosłe pozostaje istotnym problemem związanym ze zdrowiem publicznym.
  • Prawdopodobieństwo zgłoszenia niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach jest pięciokrotnie wyższe niż w przypadku gospodarstw domowych o wysokich dochodach.


Dalsze działania


Drugim etapem cyklu są krajowe profile zdrowotne wszystkich krajów UE, które zostaną opublikowane w 2019 r. we współpracy z OECD i Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Zostaną w nich wskazane szczególne cechy charakterystyczne każdego państwa członkowskiego i wyzwania stojące przed tymi państwami. Profile krajowe zostaną przedstawione wraz ze sprawozdaniem towarzyszącym, w którym Komisja sformułuje przekrojowe wnioski. Ostatnim etapem cyklu będzie seria dobrowolnych wymian z udziałem państw członkowskich. Będą one okazją do omówienia niektórych zidentyfikowanych wyzwań z ekspertami, którzy przygotowali wszystkie analizy, i do wspólnego zastanowienia się nad ewentualnymi rozwiązaniami politycznymi.

Źródło: KE

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

OECD: nad Wisłą bez zmian

13 listopada 2023
LOGO-PPOZ-1-CS4
27 listopada 2018
144211383
22 listopada 2018

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także