Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

RPP podjął działania wyjaśniające wobec Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 września 2020 08:56

RPP podjął działania wyjaśniające wobec Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Rzecznik Praw Pacjenta, po zapoznaniu się z wpisem zamieszczonym na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/angela.kocu niak/posts/3375679199133798) dotyczącym odmowy przyjęcia do szpitala, wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 8 ustawy, przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku.

Artykuł 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zapewnia prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedurze. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem prowadzonego postępowania jest ustalenie czy śmierć pacjenta nie była wynikiem nieprawidłowej realizacji lub nie przestrzegania praw pacjenta. Rzecznik zwrócił się w trybie pilnym o złożenie wyjaśnień w zakresie zastrzeżeń wskazanych przez rodzinę pacjenta. Ponadto, wystąpiono o wskazanie m.in. procedur jakie wdrożono w podmiocie leczniczym w zakresie szczegółowej weryfikacji stanu zdrowia, procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentów oraz kopii dokumentacji medycznej pacjenta celem dokonania szczegółowej analizy w zakresie postępowania z pacjentem po zgłoszeniu się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Obecnie Rzecznik oczekuje na wyjaśnienia szpitala.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także