Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych. Kto zdobędzie uprawnienia?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 listopada 2023 08:53

Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych. Kto zdobędzie uprawnienia? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Celem projektowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. poz. 1792) jest zwiększenie liczby osób, które będą mogły ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych i nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych, przez nieokreślanie kierunków studiów, tj. architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna albo budownictwo w specjalności inżynieria budowlana ale wskazanie, że osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy musi ukończyć studia wyższe na kierunku architektura albo na kierunku w zakresie architektury i urbanistyki, budownictwa lub inżynierii środowiska.

  1. Zapewnienie możliwości ubiegania się o nadanie uprawień rzeczoznawcy absolwentom uczelni, którzy legitymują się ukończeniem studiów na kierunku architektura lub na kierunku w zakresie architektury i urbanistyki, budownictwa lub inżynierii środowiska oraz spełniającym wymagania dotyczące co najmniej dziesięcioletniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów.
  2. Usystematyzowanie sposobu zdobywania uprawnień rzeczoznawcy w poszczególnych zakresach.
  3. Jednoznaczne uregulowanie zasad wnoszenia opłat przez kandydatów na rzeczoznawców za egzamin kwalifikacyjny.
  4. Uregulowanie zasad wyznaczania terminów egzaminu kwalifikacyjnego.
  5. Usprawnienie postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez rzeczoznawcę przez uregulowanie szczegółowego zakresu wniosku o wszczęcie tego postępowania.

Źródło: RCL

Tematy

rzeczoznawca

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.