Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stanowiska Prezydium NRL z dnia 6 czerwca 2014 r.

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 9 czerwca 2014 13:22

Stanowiska Prezydium NRL z dnia 6 czerwca 2014 r. - Obrazek nagłówka
Prezydium NRL podjęło w dniu 6 czerwca 2014 r. pięć stanowisk. Czego dotyczą?
[caption id="attachment_44479" align="alignnone" width="296"]NIL NIL[/caption]

Prezydium NRL podjęło w dniu 6 czerwca 2014 r. pięć stanowisk. Czego dotyczą?

Prezydium NRL podjęło w dniu 6 czerwca 2014 r. pięć stanowisk:

- w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

- w sprawie programów specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

- w sprawie braku działań Ministerstwa Zdrowia zmierzających do przesunięcia daty wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

- w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

- w sprawie projektu Zielonej Księgi w sprawie mobilnego zdrowia (m-zdrowia) oraz projektu stanowiska Rządu.

Czytamy m.in., że prezydium wyraża zaniepokojenie, że brak systematycznych działań resortu zdrowia skutkujących zauważalnym zwiększeniem liczby miejsc na dziennych studiach lekarskich, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości. W tym kontekście duże zdziwienie budzi również fakt znaczącego zwiększenia limitu miejsc na studia niestacjonarne prowadzone w języku innym niż polski, których absolwenci w zdecydowanej większości nie będą wykonywać zawodu na terenie kraju.

Prezydium negatywnie ocenia też proponowany limit miejsc, uznając, że zwiększenie liczby studentów będzie skutkować obniżeniem jakości kształcenia przeddyplomowego oraz brakiem odpowiednich możliwości kształcenia podyplomowego, a rosnąca liczba absolwentów stomatologii przewyższać będzie zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, co znacznie utrudni, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwi tym absolwentom właściwe wykonywanie zawodu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjmuje brak przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Sprawa ta od wielu miesięcy bulwersuje środowisko lekarzy i lekarzy dentystów, a także świadczeniodawców ochrony zdrowia. Uspokajające zapewnienia wypływające z Ministerstwa Zdrowia, zapewniające o tym, iż termin ten zostanie przedłużony z 1 sierpnia 2014 r. do sierpnia 2017 r., nie znalazły jak dotychczas potwierdzenia w obowiązującym akcie prawnym.

Pełna treść stanowisko: TU

Czytaj także: Bartosz Arłukowicz zabiera głos w sprawie Chazana

 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.