Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Grypa

Szczepienia w aptece coraz bliżej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2021 13:48

Szczepienia w aptece coraz bliżej - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące ustawy, uprawniającej farmaceutów nie tylko do wykonywania szczepień przeciwko grypie, ale również do kwalifikacji osób do zabiegu.

Sejm przyjął poprawki Senatu

Jak poinformowała Naczelna Izba Aptekarska, Sejm zatwierdził ustawę, która umożliwi wykonywanie szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych. Posłowie przyjęli również poprawki nałożone przez Senat, które zakładają, że przedstawiciele tych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować pacjentów do przyjęcia zastrzyku. Wcześniej mógł zrobić to tylko lekarz.

- Poparcie posłów dla procedowanej w aktualnym kształcie ustawy daje farmaceutom zielone światło również do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie, podobnie jak ma to obecnie miejsce podczas realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Przyjęta poprawka poszerza również krąg zawodów medycznych, które nabędą nowe uprawnienia. Mowa m.in. o diagnostach laboratoryjnych, fizjoterapeutach czy ratownikach medycznych – czytam w oświadczeniu NIA.

Posłowie przyjęli następujące poprawki:

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3.”;

2) w art. 19 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta.

5b. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3.”.

Kiedy zaszczepimy się w aptece?

Ustawa trafi teraz do prezydenta, który najprawdopodobniej podpisze ją bez zastrzeżeń. Będzie to ostatni krok w procesie legislacyjnym. Wszystko zatem wskazuje na to, że już niebawem będziemy mogli przyjąć zastrzyk przeciw grypie również w aptece.

Rozwiązanie ma pomóc w zwiększeniu odsetku zaszczepionych osób. Według statystyk w ostatnich latach tylko 4% wszystkich Polaków zaszczepiło się przeciw grypie.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska, Sejm.gov.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także