Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

UE intensyfikuje walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2023 08:22

UE intensyfikuje walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Komisja z zadowoleniem przyjęła  przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wniosku Komisji dotyczącego wzmocnienia działań UE przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

Zalecenie ws. AMR, ogłoszone 26 kwietnia wraz z zaproponowaną przez Komisję rewizją prawodawstwa farmaceutycznego, pomoże zwalczać AMR w obszarach zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, zgodnie z tzw. podejściem „Jedno zdrowie”.

Zalecenie koncentruje się na profilaktyce i kontroli zakażeń, nadzorze i monitorowaniu, innowacjach i dostępności środków przeciwdrobnoustrojowych, rozważnym stosowaniu oraz współpracy – między państwami członkowskimi i w skali globalnej.

Na 2030 r. wyznaczono kilka celów unijnych, opracowanych wspólnie z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):

  • zmniejszenie o 20 proc. całkowitego spożycia antybiotyków u ludzi;
  • co najmniej 65 % wszystkich spożywanych przez ludzi antybiotyków powinno działać skutecznie (stosowanie odpowiedniego antybiotyku);
  • ograniczenie zakażeń trzema kluczowymi bakteriami opornymi na antybiotyki, co będzie się głównie odnosić do szpitali.

Te cele, zalecane na szczeblu unijnym i przekładające się także na poziom poszczególnych krajów, pomogą UE opanować AMR z uwzględnieniem specyfiki krajowej i bez uszczerbku dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Umożliwią one również lepsze monitorowanie zakażeń i spożycia antybiotyków w nadchodzących latach oraz odpowiednie dostosowanie procesu kształtowania polityki.

Wspomniane zalecenie potwierdza także wiodącą międzynarodową rolę UE w zakresie AMR; wzywa się w nim też Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia AMR w negocjowanym obecnie porozumieniu w sprawie pandemii. W zaleceniu apeluje się również o utrzymanie AMR na wysokim miejscu w porządku obrad G-7 i G-20.

Kontekst

Środki przeciwdrobnoustrojowe to podstawowe leki. Z biegiem lat ich nadmierne i niewłaściwe stosowanie doprowadziło jednak do wzrostu oporności na te środki, co oznacza, że tracą one skuteczność, a leczenie zakażeń staje się trudniejsze, a nawet niemożliwe. Komisja włączyła zatem w kwietniu do pakietu farmaceutycznego wniosek dotyczący zalecenia Rady zawierający środki uzupełniające. Rewizja prawodawstwa farmaceutycznego UE ma w istocie również na celu przyspieszenie opracowywania innowacyjnych nowych środków przeciwdrobnoustrojowych, a także zapewnienie ich rozważnego stosowania i zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.