Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

W poniedziałek Senat zajmie się nowelizacją ustawy ws. walki z COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 października 2020 15:21

W poniedziałek Senat zajmie się nowelizacją ustawy ws. walki z COVID-19 - Obrazek nagłówka
fot. Paweł Grzybowski

W poniedziałek odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Będzie trwało ono trzy dni. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (poselskie projekty ustaw) zakłada m.in., że lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, nie popełniają przestępstwa, chyba że czyn ten popełniono w wyniku rażącego niezachowania ostrożności. Pensję personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią podwyższono ze 150 do 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, będą mogli być zatrudniani w w Polsce po spełnieniu wymogów ustawowych (np. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe).

Do pracy w związku z epidemią będzie można delegować młodych lekarzy w trakcie i po ukończeniu stażu podyplomowego, a także m.in. studentów i doktorantów kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat zakończyły kształcenie w zawodzie medycznym. Na wniosek wojewody lub ministra zdrowia samorządy będą musiały w ciągu 7 dni przekazać listę osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego) wykonujących zawód medyczny, które można skierować do zwalczania epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowane wyłącznie 1 z rodziców wychowywujących dziecko w wieku do 18 lat. Z 60 do 65 lat podwyższono wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, których można oddelegować do zwalczania epidemii, w wypadku kobiet pozostawiono 60 lat. Do 150 dni (5 miesięcy) od dnia wystawienia wydłużono okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne.

Zgodnie z nowelą nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Aby usprawnić umieszczanie w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego będą wydawać decyzje administracyjne zobowiązujące szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzje o pacjentach potrzebujących hospitalizacji w innym województwie ma podejmować koordynator krajowy. Uprawnienia do pobierania wymazów uzyskają osoby, współpracujące z systemem ratownictwa medycznego i będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej. Nowela przewiduje ponadto, że gdy zamawiającym usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jest samorząd, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Źródło: Senat

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.