Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wojewódzki plan działania systemu PRM. Jest projekt rozporządzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 stycznia 2023 08:23

Wojewódzki plan działania systemu PRM. Jest projekt rozporządzenia - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 8 września 2023 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wprowadzona przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2770), która uchyla pkt 5 w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczący kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 2154, z późn. zm.) znajduje się odesłanie do przepisów nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325, z późn. zm.).
W projekcie dokonuje się zmiany wynikających z uchylenia art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zmian legislacyjnych polegających na wskazaniu w objaśnieniach do tabel zamieszczonych załączniku do nowelizowanego rozporządzenia obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 605), w miejsce uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także