Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zalecenia ekspertów: zwalczanie zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 sierpnia 2020 09:25

Zalecenia ekspertów: zwalczanie zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Publikujemy Zalecenia Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w odniesieniu do zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020:
"Polska należy do niewielu krajów Unii Europejskiej, w których cały czas nie dochodzi do wygaszania zakażeń SARS-Cov-2, chociaż istotnie zmniejszyła się liczba najciężej chorych. Jednakże, w okresie jesiennym może dojść do drugiego istotnego zwiększenia dziennej liczby zakażeń (tzw. druga fala), w tym zwiększenia liczby chorych wymagających intensywnej opieki medycznej. Ponadto, jest to okres zwiększenia zachorowań na inne zakażenia dróg oddechowych, co z jednej strony utrudni diagnostykę różnicową a z drugiej strony grozi infekcjami spowodowanymi jednocześnie przez kilka przyczyn. Konieczne jest przygotowanie służby zdrowia oraz innych służb celowych na taką ewentualność. W związku z powyższym Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN zaleca na okres powakacyjny następujące postępowanie:
1. W odniesieniu do ogółu społeczeństwa:
a. Stały nadzór epidemiczny i szybkie reagowanie na pojawienie się nowych ognisk zakażenia.
b. Utrzymanie zalecenia wykorzystywania maseczek i innych barier ochronnych w kontaktach z osobami o nieznanej sytuacji infekcyjnej, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych.
c. W razie faktycznego wystąpienia tzw. drugiej fali zakażeń ponowne ograniczenie zgromadzeń z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy zgromadzonymi w stopniu dostosowanym do pojawiającego się zagrożenia.
d. Możliwie powszechne szczepienie przeciwko grypie, zwłaszcza osób z grup zwiększonego ryzyka (starszych i osób z tzw. schorzeniami towarzyszącymi)
e. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania osobistych metod ochronnych (maseczki, mycie i odkażanie rąk oraz powierzchni)
2. W odniesieniu do placówek służby zdrowia:
a. Przygotowanie szczegółowego raportu o dotychczasowym przebiegu epidemii w Polsce z identyfikacją kategorii osób najczęściej zakażanych i osób o najcięższym przebiegu (w tym uszczegółowienie kategorii „choroby towarzyszące”):
b. Dostosowywanie liczby placówek zajmujących się osobami zakażonymi do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania.
c. Powszechna edukacja personelu (w tym personelu zatrudnianego w trakcie twania epidemii) w zakresie stosowania środków ochrony
osobistej i metod ograniczenia przenoszenia zakażenia pomiędzy poszczególnymi chorymi.
d. Wprowadzenie okresowego testowania personelu proporcjonalnie do indywidualnego ryzyka zakażenia (nie rzadziej niż raz na miesiąc).
e. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień personelu przeciwko grypie.
f. Dalsze wzmocnienie pionu sanitarno-epidemicznego, akredytacja i weryfikacja laboratoriów testujących SARS-CoV-2 i wirusy grypy.
g. Wzmocnienie oddziałów zakaźnych tak, aby mogły opiekować się także pacjentami na choroby zakaźne inne niž COVID-19.
h. Wprowadzenie systemu oceny testów używanych w laboratoriach wykonujących badania diagnostyczne finansowane przez NFZ oraz wprowadzenie obowiązku udziału w programach kontroli jakości w laboratoriach sieci COVID-19.
i. Zorganizowanie oddzielnych dróg obsługi pacjentów z innymi schorzeniami tak, aby z jednej strony odblokować udzielanie im pomocy, a z drugiej nie narazić na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.
j. Przygotowanie standardowych procedur operacyjnych dotyczących szybkiej zmiany funkcjonowania szpitali na wypadek nagłego zwiększenia się liczby zachorowań oraz przeszkolenie personelu.
3. W odniesieniu do innych osób z grup szczególnego ryzyka
a. Sprzedawcy, urzędnicy i inne osoby bezpośrednio obsługujące klientów: wprowadzenie okresowego testowania (nie rzadziej niż raz na miesiąc) oraz zalecenie szczepienia się przeciwko grypie.
b. Osoby powyżej 65 roku życia oraz inne ze schorzeniami towarzyszącymi: szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom.
c. Osoby powyższe przebywające w domach pomocy społecznej oraz innych podobnych placówkach: szczególny nadzór sanitarnoepidemiczny.
4. W odniesieniu do osób podejrzanych o zakażenie:
a. Z gorączką, zaburzeniami smaku i węchu, zaburzeniami oddychania — zapewnienie możliwe szybkiej pomocy lekarskiej, w tym badania na SARS-CoV-2, a w razie potwierdzenia zakażenia kierowane przyjęcie pod opiekę wyspecjalizowanego ośrodka.
b. Zapewnienie badania i nadzoru lekarskiego bezobjawowym osobom izolowanym i kwarantannowanym z powodu podejrzenia zakażenia.
5. W odniesieniu do osób chorych na COVID-19:
a. Zapewnienie opieki zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w wyspecjalizowanych ośrodkach (oddziałach zakaźnych) b. Zabezpieczenie zapasu osocza ozdrowieńców z COVID-19, jako jedynego obecnie dostępnego leczenia przyczynowego.
c. Zabezpieczenie leków mających zastosowanie w leczeniu objawowym.
6. W odniesieniu do osób, które pomyślnie przebyły zakażenie SARS-CoV-2:
a. wprowadzenie systemu nadzoru zdrowotnego pod kątem identyfikacji i zwalczania późnych powikłań.
W imieniu Komitetu:
Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak
Przewodniczący
Prof. dr hab. med. Robert Flisiak
Przewodniczący sekcji Diagnostyki i Leczenia Zakażeń"
Źródło: Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Podobne artykuły

Kuchar-WnZ-naziwsko
Wyszło na Zdrowie

Antyszczepionkowcy w pułapce algorytmu

18 kwietnia 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023
gr1
29 listopada 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.