Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zaświadczenia dot. opieki medycznej nad kobietą w ciąży - bez pieczęci

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 13 czerwca 2019 08:33

Zaświadczenia dot. opieki medycznej nad kobietą w ciąży - bez pieczęci  - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Projekt rozporządzenia umożliwia osobom uprawnionym (położna/lekarz) do wydania zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zrezygnowanie z normatywnego obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek zakładu opieki zdrowotnej albo praktyki lekarskiej, albo praktyki położnej. Jednocześnie nastąpi dostosowanie zmienianego rozporządzenia do terminologii ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłącznie wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje wyłącznego obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Powyższe niewątpliwe przyczyni się do szybszego i efektywniejszego procesu wydawania zaświadczeń potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniających do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Projekt: TU

Źródło: RCL