Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zmiana planu finansowego NFZ - na co pieniądze z funduszu zapasowego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 sierpnia 2020 08:30

Zmiana planu finansowego NFZ - na co pieniądze z funduszu zapasowego? - Obrazek nagłówka
Opublikowano Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Zgodnie z zarządzeniem prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2020 r., poprzez zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1 093 166 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:

  • finansowanie w III kw. 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.),
  • finansowanie w 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej,
  • sfinansowanie niesfinansowanych (uzasadniony) świadczeń ponadlimitowych
  • za 2019 r.

Podziału pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej dokonano uwzględniając zapotrzebowania zgłoszone przez poszczególne oddziały.
Zwiększenie środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.