Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2023 13:50

Zmiany w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Przedmiotem projektowanej regulacji jest ujednolicenie terminu pobierania próbek krwi od dawców komórek rozrodczych określonego w §2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. poz. 1718) z pkt 4.2. załącznika III do dyrektywy 2006/17/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2012/39/UE z dnia 26 listopada 2012r. zmieniającą dyrektywę 2006/17/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE. L Nr 327, str. 24).

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. poz. 1718), polegająca na zmianie § 2 ust. 6 w zakresie terminu wykonywania badań u dawców komórek rozrodczych.  

W obowiązującym porządku prawnym badania należy wykonać na próbce pobranej w okresie trzech miesięcy od pierwszego pobrania komórek rozrodczych, natomiast przepisy dyrektywy nakładają obowiązek wykonania badań na próbce pobranej w terminie trzech miesięcy przed pierwszym oddaniem komórek rozrodczych.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

iStock-649824716
Dzień Arbuza

Daj skórze pić

23 lipca 2024
logo_NIL_kolor-2023

Lekarze o fentanylu

23 lipca 2024
WnZ-Raciborska
#WyszłoNaZdrowie

Badania kliniczne to szansa na życie

23 lipca 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także