Blogosfera Medexpressu

Michał Modro Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące leczenia nowotworów piersi


Michał Modro 2019-09-30 17:50
W dniu 1 października wchodzą w życie przepisy, których celem jest zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej nad kobietami chorującymi na nowotwory piersi. Wskazane przepisy dotyczą świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej.

W dniu 1 października 2019 r. wchodzą w życie trzy rozporządzenia Ministra Zdrowia, tj.:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 poz. 1060);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2019 poz. 1061);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2019 poz. 1062)

Celem powołanych przepisów jest stworzenie modelu kompleksowej opieki zdrowotnej związanej z leczeniem nowotworów piersi.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez ministerstwo zdrowia taki model opieki zdrowotnej, dotyczący pacjentek z nowotworem piersi wypracowany został na podstawie analizy istniejących rozwiązań, we współpracy z ekspertami i obejmuje:

 • diagnostykę wstępną i pogłębioną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • leczenie chirurgiczne, leczenie radioterapią, leczenie brachyterapią, leczenie systemowe oraz chirurgię rekonstrukcyjną i plastyczną w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • rehabilitację przedoperacyjną, pooperacyjną, rehabilitację realizowaną w późniejszym okresie pooperacyjnym i rehabilitację wtórną wyodrębnioną w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 • monitorowanie, które uwzględnia ocenę skuteczności i bezpieczeństwa (toksyczności) leczenia zdefiniowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
W ocenie ministerstwa zdrowia taki model organizacyjny dedykowany dla pacjentek z diagnozą nowotworu piersi zapewnia możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji pacjentek z nowotworem piersi, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.
Nowy model organizacyjny leczenia i opieki ma objąć jak najszerszą grupę pacjentek, tj.:
 • pacjentki samo-zgłaszające się;
 • te, u których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista podejrzewa lub rozpoznaje nowotwór złośliwy piersi;
 • pacjentki skierowane z przesiewowego programu profilaktyki nowotworu piersi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 188, z późn. zm.), a także
 • pacjentki obecnie już leczone z powodu nowotworów piersi.
PDF

Zobacz także