Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę Osteoporoza: Patowa sytuacja pacjentów

Fot. Getty Images/iStockphoto
Epidemia koronawirusa odbija się na pacjentach z chorobami przewlekłymi. Po apelach resortu zdrowia: „zostań w domu”, nawet 80 procent osób starszych, leczących się z powodu osteoporozy i przyjmujących lek w iniekcji, rzeczywiście zostało w domu i nie kontaktowało się z lekarzem.
Medexpress 2020-06-24 13:25

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym, patologicznym ubytku masy kostnej, prowadzącym do nadmiernej kruchości kości. Najczęstszą konsekwencją są tzw. złamania niskoenergetyczne powodowane lekkim urazem lub wskutek upadku z wysokości własnego ciała.

Celem leczenia jest zapobieganie złamaniom. Osteoporoza, tak jak każda choroba przewlekła, wymaga przestrzegania zasad leczenia tzn. stosowania się pacjenta do zaleceń lekarskich oraz zachowania ciągłości terapii.

Wykluczenie cyfrowe w zdrowiu

Szacuje się, że obecnie aż 80% pacjentów chorych na osteoporozę mogło przerwać stosowanie leku w formie iniekcji, co może być katastrofalne w skutkach.

Pacjenci i ich opiekunowie mieli kłopot z uzyskaniem informacji na temat leczenia w czasie epidemii, teleporady oraz e-recepty. Wizyty w poradniach specjalistycznych były odwoływane, a w związku z ograniczeniami w korzystaniu z możliwości wizyty w gabinecie zabiegowym problemem jest podanie iniekcji leku. Dla osób starszych te przeszkody często są nie do pokonania. Telemedycyna, która zdała egzamin w czasie epidemii, jest nie dla wszystkich. Nie każdy senior potrafi korzystać z komputera i internetu.

Fałszywe wybory

- Nieprzestrzeganie zasad leczenia, brak ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań i niesprawności funkcjonalnej, a także wzrostem śmiertelności w tej grupie pacjentów – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Profesor zaapelowała do wszystkich pacjentów z osteoporozą, którzy są w trakcie leczenia, aby w tym trudnym czasie nie przerywali zaleconej terapii, ponieważ taka decyzja może nieść za sobą poważne konsekwencje zagrażające ich zdrowiu, a w dalszej perspektywie życiu.

Lekarze specjaliści i pielęgniarki środowiskowe pomogą seniorom?

- Pielęgniarki środowiskowe, które opiekują się swoimi pacjentami, powinny też podawać leki osobom starszym z osteoporozą, które z powodu lęku i ograniczeń nie chcą lub nie mogą samodzielnie udać się do placówki POZ. Myślę, że zwłaszcza w czasach epidemii rola pielęgniarki środowiskowej jest kluczowa - powiedział w rozmowie z Medexpressem
Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Od lipca leki z listy 75 plus będą mogli przepisywać obok lekarzy POZ także specjaliści. Specjaliści mogliby znacząco odciążyć lekarzy rodzinnych.

- W przypadku braku możliwości kontaktu osobistego, najlepiej działają konsultacje telefoniczne z lekarzem POZ, który ma możliwość przepisania e-recepty na kontynuację terapii, także lekami z listy 75 plus – radzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. I dodaje, że ten trudny okres epidemii powoli się kończy i zaczynamy stopniowo przywracać normalne świadczenia zdrowotne. - Coraz więcej świadczeniodawców przyjmuje pacjentów. Planowe operacje zaczynają być uruchamiane. W związku z tym idziemy w tym kierunku, by zapewnić pacjentom dostęp osobisty, również do specjalisty – zapewnia M.Miłkowski.

PDF

Zobacz także