OZZL apeluje do wielkopolskiego NFZ o zaprzestanie działań naruszających prawa lekarzy

ozzl
Medexpress 2020-12-28 15:30

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wystąpił do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wezwaniem do zaprzestania działań naruszających prawa lekarzy do otrzymania należnego dodatku za pracę przy zwalczaniu epidemii SARS CoV – 2.

Poniżej zamieszczamy treść pisma.

Wezwanie do realizacji polecenia ministra zdrowia

„W związku informacjami, jakie w ostatnim czasie powziął Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, o niewypłacaniu przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, żądamy zaprzestania działań naruszających prawa lekarzy i wzywamy Państwa do niezwłocznej realizacji poleceń wydanych przez ministra zdrowia. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wzywa do wypłaty należnego lekarzom dodatku do wynagrodzenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma na numer rachunku bankowego wskazany przez ww. podmiot leczniczy.

Powyższe żądanie jest kierowane tytułem wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, na podstawie polecenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2020 r., polecenia ministra zdrowia z dnia 30 września 2020 r. oraz komunikatu z oficjalnej strony Narodowego Funduszu Zdrowia, a potwierdzone dokumentacją przekazaną przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 10 listopada 2020 r. oraz w dniu 10 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że przypadku odmowy realizacji wydanych przez ministra zdrowia poleceń w wyznaczonym terminie, o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowane Ministerstwo Zdrowia oraz Prokuratura Krajowa”.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Źródło: OZZL

PDF

Zobacz także