OZZL: Kiedy rząd zerwie z „postkolonialną koncepcją” publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju?

Kiedy Rząd RP zerwie z „postkolonialną koncepcją” publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju? - tak wybrzmiewa list otwarty zaadresowany 16 września br. do ministra zdrowia oraz Premiera RP, jego autorem jest zarząd krajowy OZZL.
Medexpress 2019-09-16 11:55

Kiedy Rząd RP zerwie z „postkolonialną koncepcją” publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju? - pyta Krzysztof Bukiel w imieniu zarządu krajowego OZZL.

Na ostatniej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku zadeklarowano, że „my odrzucamy postkolonialną koncepcję Polski jako kraju taniej siły roboczej”, autorzy listu wskazują jednak, że nie ma to przełożenia na pracowników ochrony zdrowia, którzy traktowani są jako tania siła robocza.

O kwestii finansowania placówek świadczących publiczną ochronę zdrowia decyduje rząd. W rzeczywistości warunki finansowe są w tak złej kondycji, że dyrektorzy szpitali nie są w stanie wynagradzać sprawiedliwie swoich pracowników.

- Znaczna ich część otrzymuje jedynie minimalną płacę w kraju, a pozostali -wynagrodzenia niewiele wyższe, a przecież większość z nich ma wysokie lub bardzo wysokie kwalifikacje. Specjaliści, których w ochronie zdrowia jest szczególnie dużo, mają pensje znacznie niższe niż specjaliści o podobnych kwalifikacjach, zatrudnieni w innych branżach, a i tak publiczne szpitale zadłużają się powszechnie. Nawet firmy zagraniczne, które są szczególnie piętnowane przez Rząd za to, że traktują Polaków jako „tanią siłę roboczą” – płacą swoim pracownikom znacznie lepiej niż placówki publicznej ochrony zdrowia - tłumaczy zarząd krajowy OZZL.

Nadzieją na zmianę tej sytuacji było uchwalenie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W rzeczywistości wysokość wynagrodzeń jest na tyle niska, że nie poprawia sytuacji pracowników ochrony zdrowia, jedynie utrwala aktualną biedę.

- Gdyby stosować się do przepisów tej ustawy, lekarz specjalista z 20 letnim stażem powinien mieć teraz pensję zasadniczą w kwocie ok. 4 tys PLN, a np. fizjoterapeuta lub diagnosta z wyższym wykształceniem - poniżej 3 tys. PLN czyli kwotę zbliżoną do obowiązującej od przyszłego roku ustawowej płacy minimalnej- mówi Krzysztof Bukiel, w imieniu OZZL.

Podjęto próby naprawy sytuacji, Porozumienie Zawodów Medycznych przygotowała obywatelski projekt analogicznej ustawy, który trafił ponad dwa lata temu do Sejmu. Jej uchwalenie na zawsze pozwoliłoby zerwać z ww. postkolonialną polityką. W praktyce, niestety żadne działania w związku z ustawą nie zostały dalej podjęte.

Źródło: OZZL

PDF

Zobacz także