OZZL wzywa do zawarcia umowy społecznej w sprawie warunków pracy i wynagradzania publicznej ochrony zdrowia

Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2018, 13:56

ozzl
Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2018, 13:56

Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że pomimo wielu działań kolejnych rządów reformujących system opieki zdrowotnej, nadal jednym z jej głównych i nie rozwiązanych problemów pozostają niewłaściwe warunki pracy i wynagradzania lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Ponieważ płace w ochronie zdrowia są stale zaniżane, gdyż traktuje się je jako „bufor” łagodzący wielki niedobór środków przeznaczanych na lecznictwo, to w ocenie OZZL, jedynym sposobem wymuszenia wzrostu płac są protesty, strajki i inne formy niepokoju społecznego. Taki „strajkowy” sposób kształtowania płac jest szkodliwy dla wszystkich: dla pacjentów, pracowników, państwa i społeczeństwa - podkreśla OZZL.

W związku z tym Zarząd Krajowy OZZL widzi pilną potrzebę zawarcia „umowy społecznej”, która – na wzór ponadzakładowego układu zbiorowego pracy – regulowałaby warunki pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia. Sygnatariuszami proponowanej umowy powinny być związki zawodowe, odpowiednie organizacje pracodawców, NFZ i Rząd RP. Udział NFZ i Rządu jest konieczny, aby umowa ta miała podstawy finansowe do jej realizacji. Wynegocjowane warunki wynagradzania, wraz z normami zatrudnienia i innymi warunkami pracy, powinny stać się obowiązującym prawem i podstawą do wyceny świadczeń finansowanych przez Fundusz. Z podobną – co do koncepcji – propozycją wystąpiły ostatnio NSZZ Solidarność Ochrony Zdrowia i OPZZ, co pokazuje, że jest to koncepcja wspólna dla środowisk zawodów medycznych.

ZK OZZL wzywa Premiera RP do pilnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie w/w „umowy”. Rozmowy powinny toczyć się równolegle do mającej określić kierunek zmian w publicznej ochronie zdrowia prowadzonej właśnie debaty „Wspólnie dla zdrowia”. Niezależnie bowiem od jej wyników, problem złych warunków pracy i wynagradzania pracowników publicznej ochrony zdrowia wymaga pilnego i odrębnego rozwiązania.

OZZL ma nadzieję, że propozycja spotka się z poparciem także innych grup zawodowych, środowisk i organizacji z ochrony zdrowia.

Źródło: OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZL / strajk / zarobki w ochronie zdrowia / płace minimalne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30