Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jakich chorób najbardziej boją się Polki i Polacy?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 lutego 2024 10:43

Jakich chorób najbardziej boją się Polki i Polacy? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W ramach XVIII Forum Organizacji Pacjentów (FOP) przedstawiono raport „POLKI I POLACY, A CHOROBY I ZDROWIE”, który powstał we współpracy Ośrodka Badań Socjomedycznych oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W badaniu zapytano o obawy dotyczące chorób oraz postawy zdrowotne. Wynika z niego, że największym źródłem obaw Polek i Polaków jest choroba nowotworowa, udary mózgu oraz choroba Alzheimera. W dalszej kolejności boimy się zachorowania na depresje oraz otyłości, a zdecydowanie najmniej chorób zakaźnych tj. HIV, grypy oraz COVID-19. W związku z chorobą badani najbardziej obawiają się niepełnosprawności, utraty dochodów oraz uzależnienia od innych. W związku z chorobą boimy się także śmierci oraz samotności.

W wyniku analizy zaobserwowano, że istnieje bardzo zróżnicowany poziom strachu związany z chorobami uznanymi przez WHO za aktualne zagrożenia dla globalnego zdrowia, a jednocześnie, biorąc pod uwagę faktory demograficzne, takie jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód i wykształcenie, zauważono niedostateczną ilość podejmowanych działań profilaktycznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem na te choroby. Ten paradoksalny wynik badania sugeruje, że pomimo stosunkowo dużych obaw przed chorobami Polki i Polacy mają trudności w przekładaniu strachu na konkretne, prozdrowotne decyzje i zachowania.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU.

OBAWY POLEK I POLAKÓW W KONTEKŚCIE NAJWIĘKSZYCH ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH. ​

 • Choroba nowotworowa jest największym źródłem obaw Polek i Polaków biorących udział w badaniu; blisko dwie trzecie (62 proc.) respondentek i respondentów zgłosiło lęki związane z tą chorobą. Ta grupa chorób została jednoznacznie wskazana przez zdecydowaną większość osób jako pierwsza w rankingu obaw zdrowotnych. Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy płeć, nowotwór budzi największe niepokoje.
 • Następnie na liście chorób, których respondenci i respondentki obawiają się najbardziej są udary mózgu (51 proc.) – obawy przed zachorowaniem na tę chorobę wskazała co druga osoba biorąca udział w badaniu. Kolejnymi chorobami budzącymi największy lęk wśród badanych Polek i Polaków była choroba Alzheimera, której boi się 47 proc. badanych oraz przewlekłe choroby rzadkie, których boi się 45 proc. badanych.
 • Zbliżony odsetek badanych boi się zachorowania na chorobę wieńcową (37 proc.) i na depresję (36 proc.). Nieznacznie mniej (35 proc.) boi się zachorowania na cukrzycę. Warto zwrócić uwagę na istotne zróżnicowanie w poziomie obaw Polek i Polaków co do chorób takich jak marskość wątroby (30 proc.), otyłość (25 proc.) czy HIV/AIDS (24 proc.), które również są obiektami zauważalnej troski społecznej, choć na znacznie niższym poziomie niż wcześniej wymienione schorzenia.
 • Deklaratywnie w najmniejszym stopniu badane osoby obawiały się zachorowania na grypę (20 proc.) i COVID-19 (20 proc.).

OBAWY POLEK I POLAKÓW DOTYCZĄCE KONSEKWENCJI CHORÓB

 • W badaniu zapytano osoby respondenckie również, czego w związku z chorobą obawiają się w największym stopniu. Wyniki jednoznacznie wskazują, że główną obawą społeczeństwa jest niepełnosprawność spowodowana chorobą, której obawiają blisko trzy czwarte badanych (72 proc.).
 • Oprócz niepełnosprawności badani podkreślają inne kwestie, które budzą ich głębokie obawy w kontekście choroby. Na drugim miejscu znalazła się troska o finanse związane z leczeniem, która została wskazana przez 71 proc. respondentów i respondentek. Wyraźnie widać, że aspekty ekonomiczne związane z opieką zdrowotną stanowią istotny element obaw społeczeństwa.
 • W dalszej kolejności na liście obaw zdrowotnych istotną obawą jest uzależnienie od innych (67 proc.), strach przed utratą niezależności i koniecznością polegania na pomocy innych osób.
 • Znacząca liczba ankietowanych w badaniu osób obawia się w związku z chorobą utraty dochodu (61 proc.) oraz tego, że w wyniku choroby nie będą w stanie zaopiekować się bliskimi (57 proc.).
 • Śmierci, która jest naturalną obawą w obliczu poważnych chorób, obawia się 56 proc. Polek i Polaków. Bardzo ważnym aspektem, który również pojawił się w badaniu jest obawa związana z samotnością, spowodowaną chorobą, którą wskazało 50 proc. respondentów i respondentek.

ZACHOWANIA PROZDROWOTNE POLEK I POLAKÓW W OBLICZU OBAW.

Pomimo wysokich wskazań deklarowanych lęków przed konkretnymi chorobami i obaw, które są związane z zachorowaniem na te choroby, wiele badanych osób przyznało, że nie podejmuje działań prewencyjnych mających na celu ich uniknięcie.

 • Pozytywnym wynikiem badania jest fakt, że trzy czwarte (75 proc.) ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku wykonało podstawowe badania krwi.
 • Jednak zaledwie co druga osoba (52 proc.) poddała się badaniom profilaktycznym, co wskazuje na potrzebę edukacji zdrowotnej i promocji badań mających na celu wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, których Polki i Polacy się obawiają.

Tematy

strach / choroby

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także