Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

By poród nie bolał...

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 czerwca 2024 09:16

By poród nie bolał... - Obrazek nagłówka
fot. Bogna Bartkiewicz
Większości kobiet poród kojarzy się z bólem, a tak nie powinno i nie musi być. Klinika Położnictwa i Ginekologii szczecińskiego szpitala klinicznego nr 2 wprowadziła zmiany, by zapewnić możliwość optymalnych warunków rodzenia w przypadku porodu drogami natury.

Do podania znieczulenia podczas porodu konieczny jest anestezjolog, który do przestrzeni zewnątrzoponowej w kanale kręgowym zakłada cewnik, przez który podawany jest lek znieczulający. Blokuje on przewodzenie bólu i może być podawany wielokrotnie w czasie porodu. By zapewnić możliwość podawania znieczulenia jak największej liczbie rodzących, w Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie został zatrudniony dodatkowy anestezjolog, którego zadaniem jest stricte przeprowadzanie znieczuleń podczas porodów drogami natury (opiekę anestezjologiczną podczas cesarskich cięć wykonują niezależnie inni anestezjolodzy). Praktycznie prawie każda kobieta może mieć podane znieczulenie zewnątrzoponowe, nawet w drugim etapie porodu. A strach przed bólem jest często powodem, dla którego kobiety nie chcą rodzić naturalnie. „Tymczasem w XXI w. naprawdę mamy możliwości, by zmniejszyć dolegliwości bólowe rodzących, a co za tym idzie - obniżyć odsetek cesarskich cięć, które w Polsce wykonywane są zbyt często. Przecież dzisiejsza medycyna daje nam narzędzia, by zapewnić rodzącym jak najbardziej komfortowe warunki porodu” – mówi prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Dodatkowy anestezjolog na porodówce to nie jedyne rozwiązanie, które wprowadza szpital na Pomorzanach. Po założeniu cewnika przez anestezjologa, monitorowaniem podawania leku znieczulającego może zajmować się położna, po specjalnym 6-miesięcznym kursie, dającym jej uprawnienia położnej anestezjologicznej. Do tej pory zadania te wykonywały pielęgniarki anestezjologiczne. W czerwcu „Kurs kwalifikacyjny w zakresie anestezjologii dla położnych” rozpoczęło ok. 20 położnych z USK-2. Jeszcze w tym roku zostaną przeszkolone w zakresie monitorowania porodu drogami natury ze znieczuleniem. To, razem z dodatkowym anestezjologiem porodów naturalnych, daje kompleksowe rozwiązania, by zapewnić znieczulenia jak największej liczbie kobiet rodzących na porodówce na Pomorzanach.

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest najskuteczniejszą metodą łagodzenia bólów porodowych w przypadku porodu drogami natury. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 r. w naszym kraju częstotliwość wykonywania znieczuleń podczas porodu określona została na poziomie 14 proc.. Dla porównania w krajach skandynawskich osiąga on poziom 50 proc. Już teraz podawanie znieczuleń na porodówce na Pomorzanach określone jest na poziomie 20 proc. Docelowo po planowanych zmianach i przy uwzględnieniu zasobów kadrowych i możliwości technicznych ma on osiągnąć poziom ok. 30 proc.

***

Porodówka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie to jedyna porodówka w centrum Szczecina, w szpitalu o trzecim, najwyższym stopniu referencyjności. Rocznie przychodzi tu na świat ok. 2200 noworodków. W ubiegłym roku do użytku oddany został nowoczesny i przestronny blok porodowo-operacyjny z sześcioma salam porodowymi (cztery do porodów drogami natury oraz dwie do cięć cesarskich). Wkrótce rozpocznie się generalny remont części Klinik Położnictwa i Ginekologii oraz Patologii Noworodka, m.in. z oddziałami patologii ciąży, połogowym i salami rooming-in, na których przebywają pacjentki po porodzie ze swoimi dziećmi.

Źródło: notatka prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także