Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner

Europejski Dzień Praw Pacjenta: jakie prawa ma pacjent w Polsce?

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2018 09:51

Europejski Dzień Praw Pacjenta: jakie prawa ma pacjent w Polsce? - Obrazek nagłówka
18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przypomina o prawach jakie przysługują pacjentom na terenie naszego kraju oraz że w każdej sytuacji, w której uważają, że doszło do naruszenia ich praw mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawa pacjenta obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa prawa przysługujące każdemu polskiemu obywatelowi – z dniem wejścia jej w życie przestała obowiązywać tzw. Karta Praw Pacjenta. Wcześniej prawa pacjenta w Polsce wynikały z wielu różnych aktów prawnych. Konsekwencją tego było zebranie przez Ministerstwo Zdrowia w jednym opracowaniu podstawowych unormowań prawnych i opublikowanie ich w formie komunikatu pod nazwą „Karta Praw Pacjenta”. Jednakże zapisy w nim zawarte są już nieaktualne.

Na terenie Europy obowiązuje „Europejska Karta Praw Pacjenta”, w której zawarte zostały informacje o 14 prawach jakie przysługują pacjentom. Prawa te łącznie prowadzą do zagwarantowania „wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” oraz do zapewnienia wysokiej jakości usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie.

Źródło: RPP

Zobacz także