Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ministerstwo zdrowia rozważa rozszerzenie programu bezpłatnych leków na osoby po 70. roku życia

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 24 marca 2023 09:10

Ministerstwo zdrowia rozważa rozszerzenie programu bezpłatnych leków na osoby po 70. roku życia - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
„Możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane, znajdują się na etapie analiz finansowych i tym samym nie jest znany termin ich ewentualnego wprowadzenia”, pisze wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie rozszerzenie programu bezpłatnych leków na osoby w wieku powyżej 70 lat.

Interpelacja poselska była odpowiedzią na apel koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. Z przeprowadzonego na zlecenie koalicji badania opinii publicznej wynika, że wydatki na leki obciążają budżet domowy prawie 95 proc. osób starszych. Badanie wykazało, że 80 proc. seniorów zdarzyło się nie wykupić recept z uwagi na ceny leków. Najtrudniejsza sytuacja występuje wśród seniorów w wieku 70–75 lat.

„Rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszą populację seniorów było już kilkukrotnie zapowiadane. Dlatego konieczne jest, aby projekt ten został zrealizowany możliwie szybko. Autorzy apelu podkreślają, że ich intencją nie jest dyskusja o konkretnych produktach, które są czy mogłyby się znaleźć na liście „S”, tylko debata o systemowym rozwiązaniu, poprawiającym dostęp seniorów do świadczeń oraz odciążającym ich budżety domowe”, czytamy w interpelacji.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwrócił uwagę na wyniki ankiety, które jego zdaniem mogą być nie do końca miarodajne, z uwagi na nieznaną metodę walidacji treści pytań, jakie zadano ankietowanym.

„Jak wiemy, większość osób starszych nawet suplementy diety postrzega jako leki (z uwagi na formy odpowiadające formom leków – drażetki, tabletki). Wysokie koszty ponoszone przez pacjentów w aptekach generowane są głównie z powodu ordynacji leków na receptę niepodlegających refundacji, leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC)oraz nawet suplementów diety”, zauważył Maciej Miłkowski.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że resort nie może wpływać na ceny leków nierefundowanych. Na liście „S” mogą się więc znaleźć tylko preparaty, które zostały objęte refundacją. Każde rozszerzenie wykazu Leki 75+ poprzedzone jest natomiast oceną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji grupy leków wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako najczęściej używanych przez seniorów.

„Natomiast kwestie dotyczące rozszerzenia wykazu Leki 75+ o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych czy możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane, znajdują się na etapie analiz finansowych i tym samym nie jest znany termin ich ewentualnego wprowadzenia”, wskazuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pacjenci w wieku powyżej 75 lat dostęp do bezpłatnych leków uzyskali 1 września 2016 roku. Łącznie, jak dotąd na refundację preparatów z listy „S” zostało przeznaczone około 4,4 mld zł. Skorzystało z tego około 3,8 mln świadczeniobiorców, którym wydano prawie 400 mln opakowań leków.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także