Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Od przyszłego roku leki dla seniora będzie mógł wypisać lekarz specjalista

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2019 15:03

Od przyszłego roku leki dla seniora będzie mógł wypisać lekarz specjalista  - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
1 lipca 2020 roku lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty zgodnie z programem „Leki 75+”, przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Rozwiązanie przychylne seniorom wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku. Aktualnie pacjenci muszą podwójnie korzystać z wizyt lekarskich. Zarówno w POZ, jak i w przychodzi specjalistycznej. Schody zaczynają się w momencie, gdy lekarz specjalista zalecił pacjentowi określony lek, jednakże tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę.

Wielkie zmiany

Rozszerzenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia nastąpiło 9 sierpnia, dzięki podpisaniu przez Prezydenta RP specjalnej ustawy. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie postulował wprowadzenie rozszerzonych uprawnień dla pacjentów, w ramach których program „Leki 75+” zostałby poszerzony o lekarzy specjalistów.
Zmiany wprowadzone ustawą pozwolą m.in. lekarzom specjalistom na wypisywanie recept bez konieczności dodatkowych wizyt pacjentów. Co więcej, lekarze specjaliści przed wystawieniem recepty zobowiązani będą do dokonywania za pośrednictwem systemu elektronicznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Recepty na produkty lecznicze dla pacjenta po ukończeniu 75 roku życia w postaci elektronicznej mogą być również wypisane przez:
  • lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego (tylko w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego).
Sporym ułatwieniem ma być także możliwość złożenia wniosku lub skargi do Rzecznika Praw Pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta.
- Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy w jeszcze szybszy i bezpośredni sposób będą moli skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, bez konieczności szukania danych adresowych oraz ponoszenia opłat za korespondencję listowną - podkreślił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

Zobacz także