Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Organizacje onkologiczne w obronie prof. Macieja Krzakowskiego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 kwietnia 2021 10:56

Organizacje onkologiczne w obronie prof. Macieja Krzakowskiego - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Poniżej zamieszczamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, konsultantów krajowych w dziedzinach onkologicznych oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie onkologii klinicznej w sprawie postępowania Fundacji Onkologicznej ALIVIA wobec konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.

"Zarządy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Grupy Raka Płuca, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej, wyrażają dezaprobatę i zbulwersowanie wobec ataków Fundacji Onkologicznej Alivia wymierzonych w osobę konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.

Równo rok temu, Fundacja publicznie zaatakowała prof. Krzakowskiego za nieujawnienie korespondencji pomiędzy nim a konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie onkologii klinicznej dotyczącymi m.in. przygotowań do zabezpieczenia opieki onkologicznej w obliczu pandemii. Fundacja Alivia złożyła skargę na stanowisko prof. Krzakowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 17 listopada ur. uznał, że nie miało miejsca rażące naruszenie prawa, oraz, że konsultant powinien ponownie rozważyć wniosek Fundacji Alivia, co też prof. Krzakowski uczynił, nie zmieniając ostatecznie swojego stanowiska. Tym samym, rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji, jakoby Fundacja Alivia wygrała w Sądzie jest absolutnym nadużyciem.

Profesor Maciej Krzakowski jest osobą, która zrobiła bardzo wiele, o ile nie najwięcej, dla integracji środowiska onkologów klinicznych w Polsce. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu udało się wprowadzić w Polsce standardy postępowania, opracować wytyczne, przygotować podręczniki dla onkologów i poradniki dla pacjentów. Nie można tu nie wspomnieć o jego staraniach zmierzających do zwiększenia dostępności nowoczesnych leków w ramach programów lekowych oraz ratunkowego dostępu do terapii lekowych.

Co więcej, stanowisko Fundacji Alivia wobec konsultanta krajowego prof. Macieja Krzakowskiego jest z niezgodne ze stanowiskiem innych organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce, m.in. Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA, Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Fundacji Onkologika, Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” oraz inicjatywa All.Can. Wyżej wymienione stowarzyszenia w bezpardonowych atakach Fundacji Alivia upatrują zagrożenia dla kontynuacji bardzo dobrej współpracy pomiędzy nimi a środowiskiem polskich onkologów, oraz podważenia zaufania chorych na nowotwory do systemu opieki onkologicznej w Polsce jako całości.

Sygnatariusze niniejszego listu jednoznacznie potępiają destrukcyjne standardy postępowania prezentowane przez Fundację Alivia, które dramatycznie utrudniają dalszą współpracę tej organizacji ze środowiskiem lekarzy onkologów w Polsce".

Źródło: Informacja prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także