Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Organizacje pacjentów onkologicznych apelują do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie KPO

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 29 lutego 2024 10:29

Organizacje pacjentów onkologicznych apelują do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie KPO - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Potrzeba stworzenia przestrzeni dla renegocjacji kamieni milowych związanych z wdrożeniem projektu Krajowej Sieci Onkologicznej – to główny postulat pisma skierowanego przez prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorotę Korycińską do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zdaniem sygnatariuszki apelu zmiany Krajowego Planu Odbudowy w części związanej z wdrożeniem koordynowanej opieki onkologicznej są niezbędne, gdyż wprowadzenie obecnie obowiązującej wersji KSO stanowi istotne ryzyko dla milionów pacjentów, którzy korzystają z diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Nowotwory złośliwe są najczęstszą przyczyną zgonów dorosłych Polek i Polaków. Prognozy epidemiologiczne wskazują, że jeden na czterech obywateli Polski zachoruje na raka, a co piąty z powodu tej choroby umrze. Jak zauważa Dorota Korycińska w piśmie skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej, skuteczność opieki onkologicznej w Polsce jest niska. Według badań wskaźnik 5-letnich przeżyć pacjentów onkologicznych jest o kilkanaście punktów procentowych niższy niż w innych krajach europejskich. Środowiska organizacji pacjentów od lat dostrzegają potrzebę wprowadzenia reform, które umożliwią odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych, oraz zabiegają o podjęcie odpowiednich działań przez decydentów.

Jednym z kierunków działań, mogących przyczynić się do poprawy sytuacji w opiece onkologicznej w Polsce jest wdrażanie modelu koordynowanej opieki onkologicznej opartej o Krajową Sieć Onkologiczną. Założenie projektu, polegające na koncentracji leczenia zabiegowego i rozproszeniu leczenia uzupełniającego, budziło powszechną zgodę. Jednak, jak zauważa środowisko organizacji pacjentów, zaproponowany model skoncentrował większość decyzji i mechanizmów zarządczych w rękach monoprofilowych centrów onkologii i wprowadził metody nadzoru nad realizacją opieki onkologicznej na zasadzie konfliktu interesów. Ponadto wciąż nie został przygotowany plan wdrożenia tej reformy. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej wskazuje również na wątpliwości dotyczące pilotażu sieci onkologicznej, wskazując m.in. na opóźnienia w publikacji sprawozdania z jego realizacji.

Wrezultacie podejmowanych i zaniechanych decyzji, a także wobec kamieni milowych wpisanych w Krajowym Planie Odbudowy może dojść do sytuacji, w której decyzje dotyczące kluczowych dla polskiej opieki onkologicznej reform, będą wdrażane bez odbycia publicznej dyskusji dotyczącej ich pilotażu. Co więcej, do tej pory nie zostały wdrożone rozwiązania informatyczne, które umożliwiłyby standaryzację postępowania i monitorowania jakości w ośrodkach.

Wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej w obecnym kształcie i w oparciu o wpisane w KPO kamienie milowe jest obarczone wielkim ryzykiem dla ponad miliona polskich pacjentów, którzy aktualnie korzystają z diagnostyki i leczenia onkologicznego. Idea koordynowanej opieki onkologicznej jest jak najbardziej słuszna, a przykłady wielu państw europejskich pokazują, że odpowiednie jej wdrożenie może przynosić bardzo dobre rezultaty. Kluczem jest jednak właśnie odpowiednie wdrożenie. Powinniśmy korzystać ze sprawdzonych rozwiązań i dobrych doświadczeń innych państw, by wprowadzać reformy, które przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów, a nie stwarzać dla nich zagrożenia. Dlatego tak potrzebna jest dyskusja na temat kamieni milowych i wprowadzenie stosownych zmian do Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała Dorota Korycińska, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

Źródło: mat. prasowy

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także