Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej po pierwszym czytaniu w komisjach. Opozycja: ustawa jest aktem oskarżenia wobec działalności Ministerstwa Zdrowia przez ostatnich 8 lat

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 6 lipca 2023 13:58

Prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej po pierwszym czytaniu w komisjach. Opozycja: ustawa jest aktem oskarżenia wobec działalności Ministerstwa Zdrowia przez ostatnich 8 lat - Obrazek nagłówka
Podczas środowego posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt zakłada m.in. uzupełnienie systemu opieki zdrowotnej o centra zdrowia 75+. W ocenie opozycji, propozycja takiej ustawy to świadectwo braku działania resortu zdrowia na rzecz opieki senioralnej.

Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta podkreśliła podczas posiedzenia komisji, że celem projektu ustawy jest zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75. rok życia. W ocenie prezydenta, regulacja wprost wykonuje postanowienia Konstytucji RP, która wskazuje, że władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom w podeszłym wieku.

Aktualny stan prawny wymaga uzupełnienia, zwłaszcza że na koniec 2021 roku liczba osób w wieku co najmniej 75 lat wynosiła w Polsce ponad 2,5 mln i było to ponad 7 proc. populacji. W 2040 roku udział osób w wieku powyżej 75 lat w ogóle społeczeństwa wyniesie 14 proc., a w 2050 roku – nawet 16,5 proc.

Jedną z najistotniejszych nowości, jakie przewiduje prezydencki projekt, mają być centra zdrowia 75+.

– To tam będzie możliwe kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia pacjenta, a jeśli zajdzie taka konieczność – również rehabilitacji w różnych zakresach. Głównym celem działania centrum będzie skoordynowana opieka medyczna dla pacjentów geriatrycznych. Przez specjalistów jest to wskazywane jako jeden z najistotniejszych elementów opieki nad osobami powyżej 75. roku życia. Dzięki wdrożeniu kompleksowej usługi medycznej możliwe będzie zahamowanie niesamodzielności i zwiększenie szans na odsunięcie w czasie konieczności objęcia tych pacjentów opieką długoterminową – powiedziała Małgorzata Paprocka.

System ma działać w oparciu o szpitalne oddziały geriatryczne, wspomniane wcześniej centra zdrowia 75+ oraz podstawową opiekę zdrowotną. Podstawą działania placówek w regionach będzie wojewódzki plan szczególnej opieki geriatrycznej, sporządzany przez wojewodę, a następnie zatwierdzany przez ministra właściwego ds. zdrowia. Nowotworzone centra będą organizowane przez powiaty. Mają zapewniać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, szczególnie z zakresu geriatrii, przez lekarza lub pielęgniarkę, ale też rehabilitację, wsparcie psychologiczne, dietetyczne czy edukację zdrowotną, a także transport i wyżywienie pacjentów.

Jak ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, proponowane rozwiązania będą stanowić uzupełnienie dotychczas funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej usług.

– Celem ustawy nie jest reorganizacja opieki geriatrycznej, ale wkomponowanie w dotychczasowe ramy nowych propozycji skierowanych dla jasno sprecyzowanych grup pacjentów. Zakłada się, że dzięki wdrożeniu kompleksowej usługi medycznej możliwe będzie zahamowanie niesamodzielności i zwiększenie szans na odsunięcie w czasie konieczności objęcia opieką długoterminową. Najistotniejsze z nowych rozwiązań to wprowadzenie przesiewowej oceny geriatrycznej na poziomie POZ, a także uruchomienie centrów zdrowia 75+ oraz nowych oddziałów geriatrycznych – mówi wiceminister zdrowia.

Jednak zdaniem opozycji, procedowanie ustawy świadczy o niewywiązywaniu się Ministerstwa Zdrowia z ciążących na nim zadań.

– Jest de facto aktem oskarżenia wobec działalności Ministerstwa Zdrowia przez ostatnich 8 lat, które nie stworzyło systemu opieki geriatrycznej w Polsce, że taki system u nas nie funkcjonuje. Do połowy 2022 roku nie było żadnego oddziału geriatrycznego w województwie warmińsko-mazurskim, a w województwach podlaskim i zachodniopomorskim – po jednym – wymieniał poseł Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

Jak dodał poseł Szczerba, w połowie 2021 w Polsce było zaledwie 511 aktywnych zawodowo geriatrów. Najgorsza sytuacja ma miejsce w województwie świętokrzyskim, gdzie na 60 tys. seniorów przypada tylko jeden lekarz geriatra.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także