Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej nie spełnia oczekiwań – uważa Naczelna Rada Lekarska

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 12 stycznia 2023 12:44

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej nie spełnia oczekiwań – uważa Naczelna Rada Lekarska - Obrazek nagłówka
ThinkstockPhotos
Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie realizuje zamierzeń w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia, nie spełnia też oczekiwań pacjentów co do stworzenia skutecznego systemu kompensacji szkód medycznych ani oczekiwań środowisk medycznych związanych z bezpieczeństwem wykonywania zawodu. Takie stanowisko wydało prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W podobnym tonie o projekcie wypowiada się Porozumienie Organizacji Lekarskich.

Jak podnosi prezydium, rządowy projekt ustawy przekazany do prac parlamentarnych w grudniu ubiegłego roku znacząco różni się od projektu, który był poddany konsultacjom publicznym w lipcu 2021 r.

„Należy przyjąć, że wiele zawartych w ustawie rozwiązań nie było w istocie poddanych konsultacjom publicznym, nie zorganizowano także konferencji uzgodnieniowej, mimo że do projektu zgłoszono liczne uwagi, a dodatkowo mamy niewątpliwie do czynienia z projektem ustawy o szczególnie istotnych skutkach społecznych, prawnych i organizacyjnych dla całego sektora ochrony zdrowia”, czytamy w opublikowanym stanowisku.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej nałożenie na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które chcą realizować świadczenia finansowane ze środków publicznych, obowiązku uzyskania autoryzacji jest rozwiązaniem nadmiernie biurokratyzującym pracę niewielkich podmiotów. W pierwotnym projekcie ustawy autoryzacja była obowiązkiem jedynie szpitali.

Lekarz uważają ponadto, że zaproponowany w projekcie ustawy system zgłaszania zdarzeń niepożądanych do rejestru jest nadmiernie rygorystyczny, a przepisy dotyczące zgłaszania nie są dostatecznie jasne i precyzyjne. Wpłynie to na obniżenie efektywności systemu.

Jak podnosi NRL, oczekiwaniom środowisk medycznych zupełnie nie odpowiada przepis, który miał wprowadzać istotne złagodzenie odpowiedzialności karnej personelu medycznego za niemyślne zdarzenia. Przepis mówi bowiem o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, a nie o zwolnieniu od odpowiedzialności karnej. Oznacza to więc, że w stosunku do personelu medycznego trzeba będzie przeprowadzić całe postępowanie karne, skierować do sądu akt oskarżenia i oczekiwać na wydanie wyroku przez sąd karny. Co więcej, zakresem tego przepisu nie są objęte czyny takie jak nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kontrowersje budzi też to, że waloryzacja górnej wysokości świadczenia kompensacyjnego ma być przeprowadzana co pięć lat. W ocenie prezydium, w obecnych warunkach ekonomicznych interwał jest za duży, co niweczy ideę słusznego odszkodowania. Lekarze uważają też, że dziewięcioosobowy zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych nie będzie w stanie sprawnie i terminowo obsłużyć wszystkich wniosków składanych z całego kraju.

Podobne stanowisko w sprawie projektu ustawy zajmuje Porozumienie Organizacji Lekarskich.

„Rządowy projekt zakłada wprowadzenie systemu, a raczej kilku istniejących obok siebie mechanizmów, które nie skłaniałyby ani personelu medycznego, ani pacjentów, do korzystania z nich. Można uznać, że w efekcie tworzony jest dokument prawny, który w znikomym stopniu wpłynie na rzeczywistość w ochronie zdrowia, nie zredukuje przeciążenia sądów i prokuratur, nie zmniejszy presji wywieranej na personel, skutkującej np. niedoborami lekarzy w specjalizacjach zabiegowych, nie ułatwi pacjentom uzyskania szybkich i godnych odszkodowań, nie przyczyni się do rozwoju medycyny czy poprawy standardów opieki” czytamy w opublikowanym przez organizację apelu.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także