Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Świadczenie wspierające od 2024 roku. Znamy kryteria oceny potrzeby wsparcia

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 3 listopada 2023 10:07

Świadczenie wspierające od 2024 roku. Znamy kryteria oceny potrzeby wsparcia - Obrazek nagłówka
Pixabay
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Wytyczne są niezbędne do wypłaty świadczenia wspierającego, które zacznie funkcjonować wraz z początkiem przyszłego roku.

„Przy ocenie, przez skład ustalający, zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w odniesieniu do każdej ocenianej czynności, wpływającej na określenie potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę:

1) zdolność osoby zainteresowanej do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;

2) zdolność osoby zainteresowanej do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej,

3) zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca;

4) konieczność wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą;

5) okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby zainteresowanej;

6) nadmierną troskę ze strony innych osób;

7) utrwalenie stanu zdrowia, w którym znajduje się osoba zainteresowana” – czytamy w rozporządzeniu.

Potrzeba wsparcia ma być ustalana poprzez ocenę czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, takich jak m.in. zmiana pozycji ciała, poruszanie się w znanym i nieznanym środowisku, przemieszczanie się środkami transportu czy mycie i osuszanie całego ciała.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia ma wydawać wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).

Przypomnijmy, świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Kwota świadczenia ma być powiązana z wysokością renty socjalnej. W 2023 r. wynosi ona 1588,44 zł., więc na najwyższym z sześciu poziomów świadczenie wyniesie około 3,5 tys. zł. Na najniższym – około 700 zł.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także