Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Ujawnienie danych osobowych pacjenta OIOM. Znamy stanowisko szpitala i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 2 czerwca 2023 09:32

Ujawnienie danych osobowych pacjenta OIOM. Znamy stanowisko szpitala i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Chodzi o ujawnienie danych osobowych pacjenta OIOM i osoby składającej zawiadomienie.

Działania RPO są związane z głośną sprawą z początku kwietnia. Wówczas na stronie internetowej jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych opublikowany został artykuł, w którym opisano sprawę pacjentki, która zmarła czekając osiem dni na przeniesienie na OIOM w Legnicy. Rodzina zmarłej złożyła w prokuraturze zawiadomienie, z którego wynikało, że miejsce na oddziale intensywnej opieki medycznej od kilkunastu miesięcy blokuje mąż znanej posłanki. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

Z doniesień prasowych, dotyczących możliwych nieprawidłowości w działaniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wynika, że doszło prawdopodobnie do ujawnienia danych osobowych osób, których sprawa dotyczy. Ujawniono zwłaszcza dane pacjenta przebywającego na oddziale intensywnej terapii.

Kolejny wątek sprawy to kwestia ujawnienia personaliów osoby, która zgłaszała nieprawidłowości i wielokrotnie kontaktowała się ze szpitalem. Jak wynika z doniesień prasowych, ujawniono je także w zakresie złożenia przez tę osobę zawiadomienia do prokuratury.

W związku z tym RPO Marcin Wiącek pyta prezesa UODO Jana Nowaka, czy wszczęto postępowanie w zakresie ochrony danych osobowych wskazanych osób. Także dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prosi o informacje, czy podjęto czynności związane z możliwym naruszeniem ochrony danych osobowych.

Dyrektor szpitala odpisał m.in., że w trakcie przyjęcia pacjent był osobą publiczną, powszechnie znaną w regionie z uwagi na swoją wieloletnią aktywną działalność związkową, oświatową i samorządową. W związku z artykułami prasowymi szpital prowadził postępowanie wyjaśniające. W jego wyniku stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba wszczęcia postępowania związanego z ewentualnym naruszeniem ochrony danych osobowych.

Prezes UODO w swojej odpowiedzi podkreśla natomiast, że to organy ścigania są uprawnione do prowadzenia postępowań, w ramach których badają wszystkie okoliczności sprawy, w tym źródła pozyskania informacji. W przedstawionej sprawie, z uwagi na liczne artykuły prasowe, należy mieć na uwadze przepisy ustawy Prawo prasowe. Organ ochrony danych osobowych nie może wkraczać w domenę Prawa prasowego. Badanie ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych oraz zasad etyki dziennikarskiej należy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ma zapewnione instrumenty prawne w tym zakresie.

Wiedząc o wszczętym przez KRRiT postępowaniu wyjaśniającym, organ skierował do KRRiT eksperckie stanowisko w tej sprawie. Wskazał, że dziennikarze w ramach działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych nie są zwolnieni z obowiązku respektowania prawa do prywatności, w tym prawa do ochrony danych osobowych.

Zastosowanie w takiej sytuacji mają bowiem przepisy Prawa prasowego, które kształtują szereg warunków dla legalnego publikowania określonych informacji osobowych, wśród których znajduje się obowiązek uzyskania zgody na publikację (art. 14). W myśl art. 14 ust. 6 Prawa prasowego niedopuszczalne jest publikowanie bez zgody osoby zainteresowanej informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery jej życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby.

Reasumując, aktualnie organy ścigania są władne do ustalenia wszelkich okoliczności związanych z ustaleniem faktycznego źródła pozyskania i dalszego upubliczniania danych osób wskazanych w piśmie Pana Rzecznika.

Oprac. na podst.: BRPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także