Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

W Sejmie o potrzebach osób w spektrum autyzmu: trzeba zadbać o dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 25 stycznia 2024 13:40

W Sejmie o potrzebach osób w spektrum autyzmu: trzeba zadbać o dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
– Najpierw powinniśmy się zająć problemami środowiska, których rozwiązanie wymaga podjęcia prac parlamentarnych. Najpilniejsze wyzwania dotyczą dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną – powiedziała podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska. Pracami tej grupy parlamentarnej pokieruje poseł Jacek Karnowski.

– W szczególności trzeba zadbać o tych, którzy potrzebują znacznego wsparcia, a których system wsparcia nie uwzględnia. Dla nich najczęściej niedostępna jest oferta systemowa w postaci placówek dziennych i całodobowych – zaznaczyła Małgorzata Rybicka.

Jak podkreśliła przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska, w wielu powiatach nie ma takich placówek, a nawet jeśli takie są, to osoby z autyzmem nie są przyjmowane do środowiskowych domów samopomocy czy zakładów aktywności zawodowej. Jeśli natomiast są przyjęte, to najczęściej potem są skreślane z listy.

– Jedyną zagwarantowaną ustawowo ofertą państwa są domy pomocy społecznej, które nie są dobrym miejscem życia dla kogokolwiek, a dla osób z autyzmem w szczególności – powiedziała Małgorzata Rybicka.

Pierwszym i podstawowym postulatem ma być więc zbudowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną.

– Chodzi nam o placówki dzienne i całodobowe. Chcemy wprowadzić zagwarantowane ustawą małe formy mieszkalnictwa z indywidualnym wsparciem. Potrzebne są kameralne miejsca z organizacją przestrzeni uwzględniającą potrzeby osób w spektrum – wskazała.

Podczas posiedzenia wybrany został przewodniczący grupy. To poseł Jacek Karnowski.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także