Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zalecenia dla chorych na przewlekłą chorobą nerek w związku z koronawirusem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 marca 2020 09:56

Zalecenia dla chorych na przewlekłą chorobą nerek w związku z koronawirusem - Obrazek nagłówka
Fot. W. Górski
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w Polsce, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, profesor Ryszard Gellert, w wydanych przez siebie zaleceniach rekomenduje pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek oraz pacjentom w trakcie dializoterapii m.in. zwiększenie izolacji oraz odosobnienia.


Epidemia koronawirusa to stan wyjątkowy dla wszystkich, w tym również dla przewlekle chorych pacjentów ze zdiagnozowaną choroba nerek, którzy przez obniżoną odporność, często współistniejące nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i zaawansowany wiek znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia się wirusem (COVID-19).
Problem ten dotyczy ponad 185 000 chorych niedializowanych oraz 29 000 pacjentów w trakcie leczenia nerkozastępczego.*
Profesor Ryszard Gellert podkreśla, że bardzo ważna jest szczególna opieka nad pacjentem dializowanym – chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, tak by ograniczyć kontakt z otoczeniem jedynie do niezbędnych wizyt w stacjach dializ, w których należy zadbać o szczególne środki bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki pacjent powinien telefonicznie kontaktować się ze stacją dializ w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji. Następnie, po 4 godzinach odbyć kolejną konsultację lekarską również telefoniczną. Wówczas lekarz podejmie dalszą odpowiednią decyzję. Sama gorączka bez wystąpienia innych objawów nie świadczy o wystąpieniu zakażenia koronawirusem. Zdaniem eksperta, w stanach zagrożenia życia pacjent nie może czekać na kolejną dializę.
Jak informuje prof. Gellert, każdy pacjent dializowany, który ma utrzymującą się temperaturę ciała ponad 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności, powinien po rozmowie telefonicznej ze stacją dializ udać się do szpitala zakaźnego, transportem własnym lub sanitarnym. Tam otrzyma odpowiednią pomoc, łącznie z dializoterapią na czas zakażenia.
- Z racji zagrożenia epidemiologicznego, pacjent z podejrzeniem COVID-19, w ogóle nie powinien wchodzić do stacji dializ. Przypadkiem powinna zająć się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – w razie gdyby nie mogła, wówczas Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna albo Wojewoda” – wskazuje prof. Ryszard Gellert.
Według Konsultanta Krajowego stacje dializ są dobrze zabezpieczone. Jednak coraz większy niepokój wśród samego personelu stacji dializ budzi zmniejszająca się liczba środków ochrony indywidualnej środków standardowo zużywanych, co stanowi zagrożenie nie tylko dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, ale dla wszystkich pacjentów.
Ze względu na zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym i konieczność zapewnienia aseptycznych warunków w stacjach dializ, profesor Ryszard Gellert, zwrócił się do Ministra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego z prośbą o umożliwienie zakupu odpowiednich ilości środków z Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem właśnie dla wszystkich stacji dializ, by personel mógł odpowiednio zabezpieczać siebie i pacjentów podczas zabiegów.
Na sytuację pacjentów zwracają również uwagę stowarzyszenia zrzeszające chorych, które wystosowały apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o pochylenie się nad ich sytuacją i wprowadzenie skutecznej terapii ketoanalogowej do leczenia przewlekłej choroby nerek, która w znacznym stopniu poprawia jakość życia i odracza moment podjęcia wyczerpującej dializoterapii.
Pacjenci zaapelowali w Światowy Dzień Nerek (12 marca 2020 r.) – jednak obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusza ich do wyrozumiałości i oczekiwania na „lepszy moment” w uzyskaniu odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.
Stowarzyszenia pacjentów w liście do ministra zdrowia podkreślili fakt możliwości odciążenie budżetu Państwa, poprzez wprowadzenie do programu leczenia w nefrologii o wiele tańszej niż dializoterapia - terapii ketoanalogowej, która umożliwia leczenie zachowawcze pacjentów w domu, co jak pokazuje obecna sytuacja, byłoby bezpiecznym rozwiązaniem dla znacznej grupy w chorych.
Dzięki takiej terapii automatycznie wydłuża się aktywność zawodowa chorych co w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia liczby pobieranych rent i zasiłków. Mając na uwadze pogorszenie się prognoz ekonomiczno – gospodarczych, jest to ważny argument przemawiający za koniecznością pochylenia się przez resort zdrowia nad wystosowanym apelem.

* „ Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce”, Raport 2019

Źródło: mat. prasowe

Podobne artykuły

iStock-1361760808
23 stycznia 2024
gellert-komunikacja
#WyszłoNaZdrowie

Twój lekarz ci tego nie powie, bo...

29 grudnia 2023
Monosnap (4) Prof Gellert podsumowanie roku - YouT (1)
27 grudnia 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także