Prezes NRPiP:

Pielęgniarki, które przyjadą do pracy Warszawie, powinny mieć zapewnione hotele

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020, 16:00

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020, 16:00

24.01.2020 w godzinach popołudniowych w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018 r.

O komentarz w sprawie spotkania poprosiliśmy prezes NRPiP Zofię Małas.

- Spotkałyśmy się z ministrem zdrowia po to, by omówić nieprawidłowości zawarte w porozumieniu. Nadal są podmioty lecznicze z nieprawidłowymi regulacjami płacowymi. Pieniądze od płatnika NFZ są przeznaczane prawidłowo. Niestety są w pięciu czy dziesięciu procentach są one nieprawidłowo wypłacane przez pracodawców. Zrobiłyśmy spis miejsc, gdzie są rażące nieprawidłowości. Prezes NFZ będzie to kontrolował. Obiecał wydać komunikat do pracodawców ws. prawidłowo wdrażanych środków. Czasami zdarza się, że pieniądze są kierowane do podmiotu leczniczego. Pracodawcy zwracają je do Funduszu, czego nie powinni robić. Jeżeli chodzi o szpitale to środki powinny być wydatkowane w całości na personel pielęgniarski. Prezes NFZ wysłał już w tej kwestii komunikat. Obecnie pracodawcy muszą zrewidować czy wszystko prawidłowo działa - powiedziała Małas.

Pielęgniarki podczas spotkania poruszyły także aspekt norm zatrudnienia. - Wiemy, że te normy nie są przestrzegane. Są miejsca gdzie brakuje pielęgniarek. Choć są osoby poszukujące pracy w tym zawodzie, to się ich nie zatrudnia. Minister zdrowia obiecał zorganizować spotkanie w tej sprawie. Ma być na nim obecna wiceminister zdrowia Józefa Szczurek Żelazko. W Warszawie zaczyna brakować pielęgniarek. Chcemy, aby pielęgniarki, spod wschodniej granicy czy Podkarpacia, które przyjadą do pracy w Warszawie,miały zapewnione hotele. Chodzi o to, aby nie poniosły wysokich kosztów wynajmu mieszkania na wolnym rynku. Mam nadzieję, że wiceminister zdrowia Józefa Szczurek Żelazko podejmie w tej sprawie odpowiednie działania - wyjaśniła Małas.

- Pracodawca powinien podjąć działania, aby była odpowiednia liczba pielęgniarek w szpitalu. Nie może być tak że jedna pielęgniarka zajmuje się dwudziestoma pacjentami. Nadal mamy dobry trend. Młodzież jest chętna do studiowania kierunku pielęgniarskiego. Zwiększyła się liczba szkół pielęgniarskich. Chcemy, aby to ewaluowało - dodała.

Przypomnijmy:

W spotkaniu uczestniczyły:

Ministerstwo Zdrowia (MZ)
1/ Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia
2/ Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia
3/ Pani Dorota Zinkowska – Radca Ministra
4/ Pan Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego

Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie (NFZ)
1/ Pan Andrzej Niedzielski – Prezes NFZ
2/ Pan Dariusz Jarnutowski – Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (OZZPiP)
1/ Pani Krystyna Ptok – przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
2/ Pani Longina Kaczmarska – wiceprzewodnicząca
3/ Pan r.p. Grzegorz Wróbel – OZZPiP

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (NIPiP)
1/ Pani Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2/ Pani Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Spotkanie było kontynuacją rozmów z dn. 6 grudnia 2019r. Ministerstwo Zdrowia i NFZ starały się przedstawić swoje stanowisko do problemów zgłoszonych wówczas przez Związek i samorząd.

• NFZ wyda w trybie pilnym komunikat do świadczeniodawców o możliwości całościowego wykorzystania środków z OWU dla pielęgniarek i położnych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 z informacją, że środki te muszą być niezwłocznie pobrane w związku z zamknięciem roku finansowego.

• Ministerstwo Zdrowia i NFZ poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31.03.2020r. – strona społeczna i związkowa mają otrzymać wkrótce projekty rozwiązań prawnych celem konsultacji.

• Ministerstwo Zdrowia deklaruje przygotowanie propozycji zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych w zakresie zmiany współczynników pracy opisanych w załączniku do ustawy celem: 1) podniesienia współczynników, 2) zmniejszenia rozbieżności pomiędzy grupami pielęgniarek a także ewentualnych zmian w opisie grup. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się 28.01.2020 r.

• Strona związkowa i społeczna po raz kolejny zgłosiła MZ i NFZ konieczność wzrostu średnich wynagrodzeń pielęgniarek i położnych celem zachowania proporcji związanych ze skokowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

• NFZ ma sprawdzić zasady wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie POZ celem potwierdzenia, że także dla tej grupy zawodowej zostały wykonane przez świadczeniodawców gwarantowane wzrosty wynagrodzeń zasadniczych.

• Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rozpoczętych kontrolach norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych z polecenia wojewodów i konsultantów wojewódzkich ds. pielęgniarstwa i położnictwa. Dodatkowo NFZ deklaruje, że w zakresie kontroli planowych w przypadku pojawiających się skarg będzie rozszerzał zakresy kontroli także na kwestie dotyczące norm zatrudnienia. OZZPiP przypomniał że kontrole norm nie mogą ograniczać się tylko do sprawdzenia dokumentów, ale kontrolerzy powinni pojawić się bezpośrednio na oddziałach i kontrolować rzeczywiste liczby łózek oraz współpracować z działającymi w szpitalach organizacjami zakładowymi OZZPiP.

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / położne / Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych / Zofia Małas
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31